Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2018

Vineri , 23 Noiembrie 2018, 11:12

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2018

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 28.11.2018 ORA 16:00

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

27.11.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

MARTI

27.11.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

MARTI

27.11.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

MARTI

27.11.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MICĂ

MARTI

27.11.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MICĂ

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 pct. 1 compl..pdf 2018-11-27 14

I. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea tronsonul 2 din B-dul. Decebal (cuprins între intersecția B-dul. Decebal cu calea Aradului și Parcul Bălcescu) 2018-11-26 18
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a terenului, cu suprafața totală de 2.543 mp, şi a construcţiei, de 53 mp, intabulate în CF 177550 şi 184120 - Oradea, în cadrul procedurii de lichidare judiciară a două active din averea debitoarei societatea Star West Market Impex S.R.L.,reprezentând imobile situate pe zidul de sprijin al peretelui exterior al șanțului cetății Oradea dinspre str. Dobrogeanu Gherea 1543305960_PDF Cetate - Calea Clujului.pdf 2018-11-27 18
33 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 801 din 09.12.2015 pentru numirea Comisiei de analiză a solicitărilor O.N.G.-urilor privind spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local 2018-11-26 18
34 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 555 din 2017 pentru aprobarea remunerării activităţii desfăşurate de către membrii titulari, membrii supleanţi şi membrii secretariatului comisiei de vânzare a spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2018-11-26 14
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei boxe (construcție anexă) situată în subsolul imobilului din mun. Oradea, str. Mestecănișului nr. 5 2018-11-26 18
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei boxe (construcție anexă) situată în subsolul imobilului din mun. Oradea, str. Republicii nr. 12 2018-11-26 18
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200914/B/27.03.2001 privind spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4 - 6, în favoarea societății Conbril Com S.R.L. 2018-11-26 18
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-11-26 18
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 185981 - Oradea, prin deschiderea a două coli de Carte funciară pentru imobilele, identificate cu nr. cadastrale 202988 şi 202989, situate în mun. Oradea, proprietatea Municipiului Oradea și a societății Farales S.R.L. 2018-11-27 18
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul nr. 1857 din 13.07.2016,privind constituirea dreptului de acces pe domeniul public al Municipiului Oradea, pentru realizarea de reţele noi subterane de către societatea Orange Romania S.A. în lungime totală de 371 ml 2018-11-27 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.109 mp și 15.786 mp, reprezentând teren public și teren ocupat de construcții cu destinaţia de piață agroalimentară, situate în mun. Oradea, strada Piața Emanuil Gojdu 2018-11-27 18
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. PATRIOTILOR, NR. 4, 6 – PALATUL ADORJAN I SI PALATUL ADORJAN II 2018-11-28 14
62 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 517 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: REABILITARE FATADE CASA FUCHSL , Oradea, str. Independentei, nr.11-13 2018-11-28 14
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execuție în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FAŢADA STRADALĂ IMOBIL DIN ORADEA Str. Primăriei nr. 34 2018-11-28 14
64 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execuție în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FAŢADE STRADALE ȘI ACOPERIȘ IMOBIL DIN ORADEA, Str. Episcop Mihai Pavel nr. 8 (Casa Ertler) 2018-11-28 14
65 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 906 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Bradului nr. 19 2018-11-28 14
66 Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 911 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Samuil Micu Klein nr. 9 2018-11-28 14
67 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 910 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Cuza Vodă nr. 80 2018-11-28 14
68 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 909 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Ion Budai Deleanu nr. 4 2018-11-28 14
69 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 907 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Primăriei nr. 41 2018-11-28 14
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL 172/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea 2018-11-28 14
71 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 521 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr.14 2018-11-28 14
72 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 515 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 7 2018-11-28 14
73 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 520 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 15 2018-11-28 14
74 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 514 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Iosif Vulcan nr. 14 2018-11-28 14
75 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 516 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 17-19 2018-11-28 14
76 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 518 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Vasile Alecsandri nr. 8-8A-10 2018-11-28 14
77 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 519 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 21 2018-11-28 14
78 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 1012/27.11.2017, privind declanșarea procedurii de expropiere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică “Drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului” – Tronson 3, în sensul actualizării pozițiilor 6, 65, 71 și 129 din Anexa nr. 2 și a pozițiilor 2, 8, 65 70, 113, 137 și 144 din Anexa nr. 3 2018-11-28 18
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158621, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 900 mp, situat în municipiul Oradea, pe str. Bethlen Gabor, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului. 2018-11-28 18
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției financiare a Municipiului Oradea la realizarea obiectivului “Extindere corp B – Unitatea de primiri urgențe – Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea” și mandatarea Primarului Municipiului Oradea pentru semnarea contractului de lucrări 2018-11-28 14

II. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea. 2018-11-23 14
9 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora. 2018-11-23 14
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru anul 2019. 2018-11-23 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială 2018-11-23 14
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități a solicitanților de locuințe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2018. 2018-11-23 14

III. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna octombrie 2018. 2018-11-23 18
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 28 noiembrie 2018 (prima convocare) şi în data de 29 noiembrie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 2018-11-23 14
43 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 2018-11-27 14
44 Proiect de hotărâre privind bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor pentru anul 2018 2018-11-27 14
55 Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea 2018-11-27 14
56 Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 361/2018 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019 2018-11-27 14
58 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea. 2018-11-28 18
80 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2017 2018-11-28 18
82 Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.12.2018 2018-11-28 14

IV. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre în vederea abrogării H.C.L. nr. 834/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari 2018-11-23 14

V. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de fruncții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea. 2018-11-26 14
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea. 2018-11-26 14

VI. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre privind modificarea în parte a H.C.L. nr. 467/2013 în vederea schimbării denumirii parcului situat în cartierul Rogerius, între străzile Corneliu Coposu și Spartacus din numele „Mihai Viteazul” în „Olosig”. 2018-11-26 14
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea continutului art.1 din nr.331/12.04.2018 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Construire hala centru comercial , drumuri de incinta, platform parcare si spatii verzi, Calea Santandrei nr.2B, nr.cad.11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015 si 195388 - Oradea 2018-11-26 14
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire campus multifunctional cu auditoriu, gradinita, cafenea,sala conferinta si functiuni complementare, imprejmuire teren, str. Thurzo Sandor, nr.19, nr.cad. 162515 – Oradea 2018-11-27 14
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective si functiuni complementare la parter str. Simion Stefan, nr.1 nr.cad. 188485 – Oradea 2018-11-27 14

VII. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi în municipiul Oradea 2018-11-26 14
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CAI DE ACCES RUTIER SI SPATII DE PARCARE LA INTERSECTIA STRAZII 1848 CU STRADA SUCEVEI DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR varianta V1 recomandată de proiectant 2018-11-27 14
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CĂI DE ACCES RUTIER, SPAȚII DE PARCARE ȘI SPATII VERZI ÎN ZONA BULEVARDUL ȘTEFAN CEL MARE varianta V1 recomandată de proiectant 2018-11-27 14

VIII. D.M. C. F. O. E.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
50 Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, a unui spațiu aflat în incinta clădirii Primăriei Oradea, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aparegio Oradea 2018-11-27 18

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator