Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 iunie 2019

Vineri , 21 Iunie 2019, 10:42

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 iunie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 iunie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 iunie 2019

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 24.06.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

LUNI

24.06.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

LUNI

24.06.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

LUNI

24.06.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

LUNI

24.06.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

LUNI

24.06.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13.00

SALA MARE

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului – cadru în vederea închirierii spațiilor cu destinația de locuințe din Municipiul Oradea 2019-06-24 14

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin H.C.L. 872/2018 pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, jud. Bihor. 2019-06-21 14
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ”Modernizare strada Cireșilor - tronson str. Strugurilor - intersecție cu strada Piersicilor” 2019-06-21 14
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR – STRADA IZVORULUI” 2019-06-21 14
5 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nufărului din municipiul Oradea. 2019-06-21 14
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de lucrări de utilitate publică de interes local pentru obiectivul „Drum colector în zona Piața 100, municipiul Oradea” completare pct. 6.jpg 2019-06-21 14

II. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului “Învătăm să protejăm natura” derulat în cadrul Centrului de zi pentru personae adulte cu dizabilități psihice și mintale - Oradea 2019-06-24 14

III. COMP. MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea negocierii și stabilirii oportunității menținerii raporturilor contractuale cu Fundația “MAN” 2019-06-24 14

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 437 din 29.05.2019, respectiv pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului constând în apartament la bloc, situat în str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58 2019-06-24 18
16 Proiect de hotărâre penbtru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR” complet. pct. 16.jpg 2019-06-24 14

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 437 din 29.05.2019, respectiv pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului constând în apartament la bloc, situat în str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58 2019-06-24 14
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Art.1 si a Anexei la HCL nr.245/27.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru investitia Coridor verde din strada Barcaului municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandata de proiectant Anexa HCL - Coridor_Verde_Barcau.pdf 2019-06-24 14
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prevederilor articolului nr. 2 din HCL 12 din 29 ianuarie 2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”) și a contribuției proprii a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea complet.pct. 12.jpg 2019-06-24 14
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „ CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ ÎN ORADEA” – Municipiul Oradea, Jud. Bihor 2019-06-24 14
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii art. 1 si a art. 4 si a anexei la HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137 2019-06-24 14

VI. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 2019-06-24 14

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 iunie 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator