Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 Mai 2018

Luni , 21 Mai 2018, 12:21

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 Mai 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 Mai 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 Mai 2018

 

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 24.05.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

23.05.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  12:00  

SALA MARE

MIERCURI

23.05.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  12:00 

SALA MARE

MIERCURI

23.05.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  12:00 

SALA MARE

MIERCURI

23.05.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MICĂ

MIERCURI

23.05.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MICĂ

 

 

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea pe anul 2017. 2018-05-21

I. DPI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187768, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia nr. 1 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Diaconescu Constantin - Cristian 2018-05-21 18
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184638, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 5 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Tat Vasile 2018-05-21 18
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei parcele de teren, proprietate a Municipiului Oradea, identificată cu nr. cadastral 193784, în suprafaţă de 500 mp, situată în mun. Oradea pe str. Pionierilor (în Cartierul Ioșia) 2018-05-21 18
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafaţa de 7 mp,respectiv pentru aprobarea concesionării directe a acestei suprafeţe de teren, ocupată de construcții, situată în mun. Oradea, str. Nufărului nr. 50, în favoarea d-lui. Tiponuț Virgil - Costică 2018-05-21 18
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.370 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea, situat pe strada Calea Clujului 2018-05-21 18
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2018-05-21 18
8 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Capriș Patricia - Maria, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 386 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196613 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Plantelor - Afinelor, cu destinaţia “spațiu verde” 2018-05-21 14
9 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Dedeman S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 135 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199880 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iancu de Hunedoara, cu destinaţia “drum public” 2018-05-21 14
10 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Fándly Iosif - Marius și Fándly Monika - Ágnes, respectiv de dl. Biró Levente - Zsolt, referitoare la terenul, în suprafaţă de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200531 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei nr. 16/B, cu destinaţia “drum public” 2018-05-21 14
11 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gligor Marin - Petru, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 38 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201130 - Oradea și în CF 201132, situat în mun. Oradea, în zona străzii Bartók Béla nr. 1A, cu destinaţia “drum public” 2018-05-21 14
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 264 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200144 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Aurel Covaci 2018-05-21 18
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 50 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198181 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Episcop Ioan Alexi 2018-05-21 18
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 141 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200416 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Frunzișului 2018-05-21 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea,a imobilului - teren, în suprafață măsurată 296 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176452 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii 2018-05-21 18
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 126 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200524 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Răspântiilor 2018-05-21 18
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 300 mp din terenul, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169944 - Oradea, situat pe str. Ogorului - în zona CET II 2018-05-22 18
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 70 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199537 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii D. Golescu nr. 24 2018-05-22 18
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 3.092 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197142 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor 2018-05-22 14
31 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Nexia Consulting S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 37 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201317 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului, cu destinaţia “drum public” 2018-05-22 14
32 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de doamnele Lajos Anamaria - Ileana, Szekelyhidy Ilona, Szekelyhidy Beatrix - Krisztina şi Szekelyhidy Kinga - Emese, referitoare la terenul, în suprafaţă de 99 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris in CF 157696, situat în mun. Oradea, în zona str. Renaşterii, cu destinaţia de “drum public” 2018-05-22 14
33 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Galea Saveta, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 116 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199137 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eugen Potoran nr. 7, cu destinaţia “drum public” 2018-05-22 14
34 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Hubert Irene - Diana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 192 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200700 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului nr. 40/D, cu destinaţia “drum public” 2018-05-22 14
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de modificare a limitei comune a nr. cadastrale 154531 şi 156434 Oradea, situate în Municipiul Oradea, strada Calea Borşului nr. 28/B 2018-05-22 18
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil – proprietate privată a Municipiului Oradea, reprezentând locuință la bloc cu 2 camere, situate în mun. Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, ap. 10 2018-05-23 18
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.291 mp, reprezentând teren, situat pe strada Uzinelor 2018-05-22 18
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării în favoarea societăţii Lukoil România S.R.L. a suprafeţei de 339 mp teren, identificat cu nr. cadastral 189203, situat în mun. Oradea, str. Nufărului nr. 87A, reprezentând acces la staţia de distribuţie carburanţi, ca urmare a expirării contractului de concesiune nr. 755 din 16.01.2003 2018-05-22 18
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 13 mp teren din nr. cadastral190865, înscris în CF nr. 190865 - Oradea, în favoarea societăţii Termoficare Oradea S.A., în vederea construirii unui nou punct termic în mun. Oradea, pe str. Făgăraşului nr. 5 2018-05-22 18
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 51366 - Sântandrei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat cu nr. cadastral 201593 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Henrik Ibsen nr. 2A, proprietatea doamnelor Voiţ Maria - Viorica şi Opărică Eugenia - Constanţa, respectiv pentru preluarea în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 193 mp, identificat cu nr. topo 1583/18 din CF 51366 - Sântandrei 2018-05-22 18
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 161740, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Gligor Raul - Dorin 2018-05-22 18
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-05-23 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2018-05-23 18
52 Proiect de hotărâre privind prelungirea pe durata a 5 ani a perioadei de dare în folosință gratuity către Direcția de Asistență Socială Oradea a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință în vederea utilizării acestora ca puncta de distribuire a hranei pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social. 2018-05-23 18
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, în favoarea Asociației PKU Life România, respective în favoarea Asociației “Lumea lui Iannis” 2018-05-23 18
54 Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe disponibile pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin HCL nr. 258/27.03.2018. 2018-05-23 18
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană „Coridor verde din str. Făcliei, zona Silvaş” respectiv aprobarea unor măsuri privind terenurile ce urmează să fie afectate de acest proiect 2018-05-24 18
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică deschisă, a unui spațiu situate la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea din Piața Unirii nr. 1, cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering. pct. 61 completare.pdf 2018-05-23 18
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare – cumpărare între Municipiul Oradea și soții Bițiș Gheorghe și Ana, stabilit prin HCL nr. 117 din 15.02.2018, privind terenul, situat pe str. Caporal Mușat 2018-05-23 18
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 200564, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 101 mp, teren, proprietate a Municipiului Oradea, situat în zona str. Ogorului 2018-05-23 18
64 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 2.173 mp, reprezentând Liceul Teologic Baptist “Emanuel” Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Decebal nr. 45 2018-05-23 18
65 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 785 din 2010, referitor la termenele de realizare a proiectului promovat de Fundaţia Hospice Emanuel privind ”înfiinţarea unui centru de îngrijire paliativă pentru adulţi şi copii” pe terenul atribuit în comodat de pe str. Thurzó Sándor 2018-05-23 18
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană"Coridor verde din strada Aurel Covaci în Cartierul Soarelui", respectiv aprobarea unor măsuri privind terenurile ce urmează să fie afectate de acest proiect 2018-05-23 18
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană "Coridor verde din strada Barcăului din municipiul Oradea", respectiv aprobarea unor măsuri privind terenurile ce urmează să fie afectate de acest proiect 2018-05-24 18
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană "Coridorul verde în cartierul Grigorescu", respectiv aprobarea unor măsuri privind terenurile ce urmează să fie afectate de acest proiect 2018-05-24 18
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si reparatii acoperis la imobilul situat pe Str. Iosif Vulcan, nr.14 2018-05-24 14
77 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.7 2018-05-24 14
78 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.17-19 2018-05-24 14
79 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE CASA FUCHSL , Oradea, str. Independentei, nr.11-13 2018-05-24 14
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE IMOBIL SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8-10 2018-05-24 14
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.21 2018-05-24 14
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.15 2018-05-24 14
83 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.14 2018-05-24 14
84 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Construire blocuri A.N.L. în curtea Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu 2018-05-24 14
84 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Construire blocuri A.N.L. în curtea Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu 2018-05-24 14
87 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.163 mp, 1.929 mp și 1.816 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drumuri publice” - strada Ioan Bușiția, strada Thomas Mann și strada Arabilor 2018-05-24 18
88 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între societatea Hornbach Centrala S.R.L. şi Municipiul Oradea pct. 88 completare.pdf 2018-05-24 18
92 Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr. 1 HCL nr. 90 din 29 februarie 2012, respective a HCL nr. 622 din 31 iulie 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea 2018-05-24 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 254 / 31.03.2011 privind aprobarea Criteriilor de selectie a blocurilor de locuinte ce urmeaza a fi reabilitate termic din fonduri ale asociatiilor de proprietari, legal constituite, in baza documentatiei de reabilitare termica achizitionata de catre municipiul Oradea din fonduri alocate anual cu aceasta destinatie din bugetul local 2018-05-21 14
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea apă și rețea de canalizare menajeră pe strada Dobrogeanu Gherea, municipiul Oradea. 2018-05-23 14

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre privind decalarea scadenței de plată a redevenței datorată pe anul 2017 Municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA, în baza contractului de nr. 1/196/06.08.2013 2018-05-21 14
19 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Vasile Cârlova nr. 29B, 29C, 29E, 33, 33B Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare 2018-05-21 14
20 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea Societății Medhotel SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe domeniul public pe strada Kiev nr.3, nr. 8 și strada Zorelelor nr.12 2018-05-21 14
21 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2018 2018-05-21 18
22 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 765/ 2017 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea 2018-05-21 14
23 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea dnei Bonce Carolina constând în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Nojoridului nr. 245 Oradea 2018-05-21 14
24 Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente sumelor stabilite retroactiv pentru cedarea folosinţei terenurilor proprietatea Municipiului Oradea situate pe Str. Ogorului nr. 26C și nr. 1A, Oradea 2018-05-21 14
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2017 2018-05-22 14
27 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea pct. 27 compl..pdf 2018-05-22 18
46 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018. 2018-05-23 14
55 Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Termoficare Oradea S.A. 2018-05-24 14
58 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 6.272 mp cu societatea Ifaba Calapoade SRL 2018-05-23 14
59 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 2018-05-23 14
60 Proiect de hotărâre privind retragerea delegării gestiunii serviciului de administrare WC-uri publice de la societatea Administrația Domeniului Public SA 2018-05-23 18
71 Proiect de hotărâre privnd modifcarea programului de investiții pe anul 2018 la societatea Oradea Transport Local SA 2018-05-24 14
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I 2018-05-24 14
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 mai 2018 (prima convocare) şi în data de 25 mai 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 2018-05-24 14
75 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2017 2018-05-24 14
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA 2018-05-24 14
85 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Real Expert Advertising SRL, act aprobat prin HCL nr. 388/2017 2018-05-24 14
86 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Modpack System SRL, act aprobat prin HCL nr. 390/2017 2018-05-24 14
89 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 încheiat cu Societatea RCS&RDS SA având ca obiect realizarea în comun a unei parcări subterane pe strada Independenței. 2018-05-24 14
90 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 2018-05-24 14
91 Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanțate din bugetul local al Municipiului Oradea 24.05.2018 2018-05-24 14

IV. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea 2018-05-21 14

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință P+E, str. Vasile Cârlova nr. 12, nr. Cad. 155848 - Oradea 2018-05-22 14
43 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte zona str.Caisilor, nr.cad. nr.cad. 201224-:-201228, Oradea 2018-05-22 18
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.73/2011, str. Calea Santandrei, nr.cad.200023, 200024, 200025 - Oradea 2018-05-22 18
47 Proiect de hotărâre pentru corectarea denumirii străzii Vágó Iosif cu denumirea Vágó Jóysef 2018-05-23 14
48 Proiect de hotărâre privind atribuirii denumirii “Aleea Anna Marossy – biolog” pentru aleea pietonală situată în Parcul Libertății 2018-05-23 14
49 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea 2018-05-23 14
56 Proiect de hotărâre pentru completarea și îndreptarea erorii materiale din HCL 962/27.11.2017 - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea 2018-05-23 14

VI. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi 2018-05-23 14

VII. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
67 Raport de spercialitate privind respingerea proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR pentru completarea și modificarea HCL nr. 504/2006 privind aprobarea inscripționării și corectării în ortografia limbii maghiare a acelor denumiri de străzi care poartă numele unor personalități maghiare. 2018-05-23 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 Mai 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator