Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 septembrie 2018

Miercuri , 19 Septembrie 2018, 11:56

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 septembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 septembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 septembrie 2018

 

Şedinţa   ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 24.09.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

VINERI

21.09.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

VINERI

21.09.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

21.09.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

21.09.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MICĂ

VINERI

21.09.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MICĂ

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2018-15.03.2019. 2018-09-21 14

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui” din Municipiul Oradea, Județul Bihor 2018-09-19 14
4 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achizitie pentru prestarea serviciilor de intretinere a parcului Mihai Viteazul din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2019-2022). 2018-09-19 14
5 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achizitie pentru prestarea serviciilor de intretinere a parcului Padisului din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2019-2022). 2018-09-19 14
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.311/30.03.2017 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se afla in administrarea Municipiului Oradea prin alte entitati din cadrul Primariei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea, conform Anexei A 2018-09-19 14
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 2018-09-20 14
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi publice situate in intravilan, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea 2018-09-20 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2018-09-19 18
7 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile iulie şi august 2018 2018-09-19 18
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a Pasarelei Plevnei și a Podului peste pârâul Peța – Calea Armatei Române, bunuri care fac obiectul unor lucrări de investiții 2018-09-19 18
25 Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe 2018-09-20 14
30 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2018 2018-09-21 14
32 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a racordurilor de distribuire a energiei termice aparținând imobilelor Bazinul Olimpic ,,Ioan Alexandrescu” – str. Aleea Ștrandului nr. 9, Bazinul Acoperit ,,Crisul” – str. Codrilor nr. 1 și Stadionul Municipal ,,Iuliu Bodola” – str. Olimpiadei nr. 1 2018-09-21 18
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 2018-09-24 14
47 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 24 septembrie 2018 (prima convocare) şi în data de 25 septembrie 2018 (a doua convocare) 2018-09-24 14
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA 2018-09-24 14
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA 2018-09-24 14
50 ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, începând cu 01.10.2018 2018-09-24 14
57 Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Oradea a unor bunuri rezultate în urma realizării investiției „Amenajare Parc Sportiv Salca III – Oradea. 2018-09-24 18
58 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 încheiat cu Societatea RCS&RDS având ca obiect realizarea în comun a unei parcări subterane pe str. Independenței. 2018-09-24 14
60 Proiect de hotărâre pentru completarea art. 19 si introducerea unei noi anexe - Anexa nr.33 A in Hotărârea Consiliului Local nr. 978/2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2018 2018-09-24 14
61 Proiect de hotărâre privind luarea măsurilor necesare constinuării, respectiv finalizării investiției „Parking subteran str. Independenței Oradea”. 2018-09-24 18
62 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la SC Termoficare Oradea SA 2018-09-24 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. B29, et. 4, ap. 85. 2018-09-20 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, Aleea Rogerius nr. 2C, bl. N3, et. 4, ap. 44. 2018-09-20 18
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 2018-09-20 14
39 Proeict de hotărâre privind propunerea de schimbare, pe perioadă nedeterminată, a destinației imobilului reprezentând construcție și teren, situat în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13, din imobilul cu destinația de spațiu de învățămând aparținând Școlii Gimnaziale Ion Bogdan Oradea, în imobilul alocat unei instituții publice în vederea desfășurării activității specifice. pct. 39 compl..pdf 2018-09-21 18
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.812 mp, reprezentând teren cu destinația de “drum” în zona Ion Mihalache din municipiului Oradea 2018-09-21 18
51 Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 20.561 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastrale 199163, 200231, 201460 și 201462 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II 2018-09-24 18
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 40 mp, 41 mp, 83 mp, 263 mp şi 218 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor 2018-09-24 18
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadasrale 202594, 202597, 202600, 202591, 202590 și 202596 – Oradea, reprezentând teren în suprafața de 2583 mp și construcții situate în municipiul Oradea strada Barcaului FN 2018-09-24 18

IV. P.S.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Oradea pct. 26 plan.pdf 2020-09-20 14

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
43 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Piersicilor, nr.cad.20936, 192123, Oradea 2018-09-21 14
44 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de rezidentiale cu dotari si functiuni complementare Parcelare teren pentru locuinte zona str. Renasterii - str.Raspantiilor,nr.cad.200956-:-200960 - Oradea 2018-09-21 14

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă 2018-09-21 14
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea 2018-09-21 14
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:“ Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice ” 2018-09-21 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 septembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator