Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 octombrie 2018

Luni , 22 Octombrie 2018, 11:20

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 octombrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 octombrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 octombrie 2018

 

Şedinţa   ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 25.10.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

24.10.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MIERCURI

24.10.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MIERCURI

24.10.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MIERCURI

24.10.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MIERCURI

24.10.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 pct. 1 completare.pdf 2018-10-24 14

I. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la HCL nr.16/2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2018 – 2019 2018-10-24 14
25 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul la societatea Administrația Domeniului Public S.A. 2018-10-23 14
26 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 889/24.09.2018 privind luarea măsurilor necesare continuării, respectiv finalizării investiției “Parking subteran strada Independentei Oradea” 2018-10-23 14
27 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna septembrie 2018 2018-10-23 18
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2018-10-24 18
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea 2018-10-24 14
62 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 2018-10-24 14
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului Tehnic dintre Universitatea din Oradea și Municipiul Oradea privind realizarea obiectivului de investiții “Masterplan Campus Universitar Oradea – Spații de cazare și completare pentru studenți (corpurile C1 și C2)” 2018-10-24 14
65 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi modificarea programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018 2018-10-24 14
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vedrea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2017 2018-10-24 18
67 Proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind desfășurarea activității de către Clubul Sportiv Municipal Oradea 2018-10-25 14
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea Grup 7.SF__Revizia_07.10.2018.pdf 2018-10-25 14

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocare retele apa, retele canalizare menajera si retele canalizare pluviala in Piata Bobalnei, municipiul Oradea – scenariu 2” 2018-10-19 14
4 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1 si 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio. 2018-10-19 18
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor specifice spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani, cuprinzand lot 4 – Sector 4 2018-10-23 14
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii privind achizitia serviciilor pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Oradea 2018-10-23 14
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Echilibrarea hidraulica a retelei secundare la nivel de consummator la 23 puncte termice( PT 101/102, 105, 106, 114, 117, 121, 123, 124, 128, 136, 209, 316, 522, 718, 826, 833, 836, 842, 868, 871, 890, 913, 113)” – optiunea 1 2018-10-24 14
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea termica primara pe strada Onestilor - 6 imobile” – scenariul 1 2018-10-24 14
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1 2018-10-24 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1 2018-10-24 14
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” – opțiunea 1 2018-10-24 14
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului tehnic de execuție aferenți Municipiului Oradea pentru obiectivul de investiții « MODERNIZAREA DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA OSORHEI, JUDETUL BIHOR » 2018-10-25 14
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 și 2 din cadrul H.C.L. nr. 811/2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Coridor verde din str. Ion Bogdan” din mun. Oradea, jud. Bihor. 2018-10-25 14

III. DPI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice, cu strigare, respectiv a Caietului de sarcini pentru închirierea de teren, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în parcul Libertății, aferent unui Chioşc pentru vânzare flori 2018-10-22 18
37 Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 604 din 2014 privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la imobilul situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 106, precum și a revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 15 din 19.01.2016 privind modificarea HCL nr. 604 din 21.07.2014 2018-10-23 18
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-10-23 18
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 4.544 mp, 1.895 mp și 489 mp, reprezentând terenuri publice necadastrate până în prezent, situate în zona Pieței Emanuil Gojdu și a străzii Piața 1 Decembrie. 2018-10-25 18
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea 2018-10-25 14
73 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu Oradea 2018-10-25 14

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrelor Sociale Multifunctionale de zi (tip club) pentru persoane varstnice din municipiul Oradea 2018-10-22 14
63 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Adăpostului de Noapte Oradea din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea 2018-10-24 14

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538– Oradea 2018-10-22 14
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinte insiruite str. Apateului nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6, 4587/1 – Oradea 2018-10-22 14
18 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte str. Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, 202749 - Oradea 2018-10-22 14
19 Proiect de hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte str. Ciresilor nr.65, nr.cad. 4824, 10144 Oradea 2018-10-22 14
41 Proiect de hotarare privind aprobarea amplasării “Statuilor Episcopilor Roman Ciorogariu și Demetrie Radu în Piața Unirii în fața Bisericii cu Lună, respectiv în fața Catedralei Sf. Nicolae 2018-10-24 18
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construire pod pietonal peste CRISUL REPEDE – ZONA HOTEL DACIA – HOTEL HILTON” municipiul Oradea 2018-10-24 14

VII. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară a instituției muzeale cu personalitate juridică “Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural”, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor REGULAMENT INTERN MUZEUL ORASULUI - octombrie 2018 (1).docROF MUZEUL ORASULUI ORADEA - 24 oct 2018.doc 2018-10-24 14
70 Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Zona Metropolitană Oradea în vederea realizării documentațiilor necesare procedurii de expropriere necesare obiectivului de investiție: „Legătură centura Oradea (girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)”. 2018-10-25 14
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri pentru realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului Oradea 2018-10-25 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 octombrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator