Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 iunie 2018

Luni , 25 Iunie 2018, 14:41

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea  28 iunie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea  28 iunie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea  28 iunie 2018

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 28.06.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

27.06.2018 

COMISIABUGET

ORA  12:00

SALA MARE

MIERCURI

27.06.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  12:00 

SALA MARE

MIERCURI

27.06.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  12:00 

SALA MARE

MIERCURI

27.06.2018 

COMISIA  SOCIALĂ

ORA  14:00 

SALA MICA

MIERCURI

27.06.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT 

ORA  14:00

SALA MICA

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea 2018-06-28 14

Cap. I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Louis Pasteur din municipiul Oradea 2018-06-25 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Intercalarea rețelei de apă din Piața Ferdinand cu rețeaua secundară a SH 407, municipiului Oradea” – scenariul 1 2018-06-25 14
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de taieri arbori si arbusti, scoaterea cioatelor, interventie cu taieri de orice fel in coroana arborilor si arbustilor si defrisarea vegetatiei arbustive si arboricole din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea a doua acorduri cadru, pentru 2 loturi, Lot 1 si Lot 2, pe o perioada de 4 ani 2018-06-26 18
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înlocuire și extindere rețea canal menajer str. Alexandru Xenopol, bretea dintre str. A.D. Xenopol și str. Chimiei, mun. Oradea ” – scenariul 1. 2018-06-27 14
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a documentației tehnico – economice faza studio de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Coridor verde din str. Barcăului din municipiul Oradea, jud. Bihor”. 2018-06-27 14
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe străzile Aurel Lazăr și Andrei Șaguna”- scenariul 1 2018-06-27 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea 2018-06-25 14
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA 2018-06-26 14
23 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA„ 2018-06-27 14
26 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local SA 2018-06-26 14
27 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Oradea Transport Local SA 2018-06-26 14
48 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea. pct. 48 completare.pdf 2018-06-27 14
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018. pct. 49 completare.pdf 2018-06-27 14
50 Proiect de hotărâre privind avizarea actualizării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse speciale la nivelul A.D.I. Transregio. 2018-06-27 14
56 Proiect de hotărâre privind mandatarea sociatății Administrația Domeniului Public SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea a unui Contract de superficie cu societatea Nymphaea Resort SRL. 2018-06-27 18
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare ce urmează a fi încheiat între mun. Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea reabilitării imobilului situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, înscris în CF nr. 157023. 2018-06-27 14
59 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 29 iunie 2018 (a doua convocare) 2018-06-27 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societatii Compania de Apa Oradea SA în sensul radierii punctului de lucru din comuna Santandrei nr.526 şi completării obiectului de activitate 2018-06-27 14
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea Masterplanului Campusului Universitar Integrat din Oradea MASTERPLAN CAMPUS UNIVERSITAR ORADEA - PLAN.jpgMASTERPLAN CAMPUS UNIVERSITAR ORADEA - PROIECT.pdf 2018-06-27 14
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local , la 31.03.2018 2018-06-27 14
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona str. Academiei – George Barițiu”. 2018-06-27 18

III. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copiii care frecventează Creșe – Oradea, în anul școlar 2018-2019 2018-06-26 14
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Universitatea Oradea – Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, în vederea realizării Diagnozei Sociale a Municipiului Oradea. 2018-06-26 14
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care pot face obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2002 2018-06-27 18

IV. D.P.I

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.174 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public”, strada Vântului 2018-06-26 18
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.306 mp, reprezentând teren având destinaţia „drum public” - strada Sfântul Apostol Andrei (tronson 1) 2018-06-26 18
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării, prin acordul părţilor, a dreptului de concesiune conferit Companiei de Apă Oradea S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 12.02.2015 privind concesionarea a trei parcele de teren situate în zona stadionului Motorul - calea Clujului 2018-06-26 18
10 10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 4.665 mp, identificat cu nr. cadastral 177433 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Decitex RO S.R.L. 26.06.2018 18 BUGET complet pct. 10.pdf 2018-06-26 18
11 Proiect de hotărâre pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a trei parcele de teren situate în municipiul Oradea, str. Thurzó Sándor, în vederea edificării de construcţii 2018-06-26 18
12 Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea directă a terenurilor aferente locuințelor situate în mun. Oradea, zona străzii Caporal Constantin Mușat - Calea Clujului 2018-06-26 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, din CF nr. 10891, 83961, 195050 și 198402 în proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea documentației cadastrale referitoare la 4 (patru) imobile situate pe str. Fântânilor 2018-06-26 18
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației, cu propunerea de dezmembrare a nr. Cadastral 174922, reprezentând teren cu construcții, proprietate publică a Municipiului Oradea, respective pentru trecerea construcțiilor din domeniul public în domeniul privat al municipiului cu scopul realizării unor lucrări de investiții la imobilul situat în municipiul Oradea, str. George Barițiu nr. 16 2018-06-26 18
33 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii imobilului situat în municipiul Oradea, str. Octavian Goga nr. 4 și abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 803 din 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din Oradea 2018-06-27 18
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu funcțiunea de cafe-bar-bistro situat în incinta Cetății Oradea, Corp J, deținut de societatea Active Bastior S.R.L. 2018-06-27 18
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care pot face obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2002 2018-06-27 18
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Listei spaţiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate în proprietatea mun. Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, aprobată inițial prin H.C.L. nr. 600/2008. 2018-06-27 18
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei boxe (anexă) situată în imobilul din mun. Oradfea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 18. 2018-03-27 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafaţa de 543 mp și 3.792 mp, reprezentând drumuri publice, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului. 2018-06-27 18
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafaţa de 813 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, pe str. Depozitului. 2018-06-27 18
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Oradea și SC Nutrientul SA și vânzarea directă a suprafeței de 114.938 mp, teren situat în mun. Oradea str. Corneliu Baba nr. 21 – 32, în favoarea societății Nutrientul SA. Nutrientul 1 - vecinatati.pdfNutrienul 2 - Verde.pdf 2018-06-27 18
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a mun. Oradea a cotei de 300 mp din terenul identificat cu nr. cad. și înscris în CF 169944 - Oradea, situate pe str. Ogorului – în zona CET II. 2018-06-27 18
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 11.944 mp, reprezentând teren având destinația de „drum public” Aleea Prof. Onisifor Ghibu (tronson 1). 2018-06-27 18
70 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrarea Domeniului Public SA 2018-06-27 14
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării domeniului public al Municipiului Oradea și înscrierea în CF 197852 – Oradea a părții de imobil, situate pe str. Dunării nr. 3-5, transmise Municipiului Oradea prin Hotărârea Guvernului nr. 1562 din 2008 2018-06-27 18
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unor clauze din contractul de vânzare – cumpărare încheiat între Municipiul Oradea și societatea Lotus Center SA (în prezent S.C. Nymphaea Resort SRL) autentificat sub nr. 603 din 23.09.2015 la S.P.N. Gabor Daniela, privind imobilul situate în mun. Oradea, str. Codrilor nr. 3 HOTEL NOVOTEL.JPEG 2018-06-27 14
76 Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 178/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea 2018-06-28 14
77 Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 181/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea 2018-06-28 14
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafaţa de 815 mp, reprezentând teren cu destinația de „drum public”, str. Popasului (tronson 1). 2018-06-28 18
81 Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes local “Soluție inovativă pentru creare undă verde tramvai Pod Dacia – B-dul Magheru”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropiere a terenului, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări. 2018-06-28 18

VI. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
37 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Reconversie functionala in UTR M4 - Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si parcaje subterane str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea 2018-06-27 14
43 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire parcare publica etajata str.George Baritiu – str. Academiei, nr.cad. 174922 – Oradea 2018-06-27 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației tehnico – economice faza Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – centru multicultural și multiconfesional european – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen respective a curtinei nordice și vestice. 2018-06-27 14
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Coridor verde din str. Barcăului mun. Oradea, jud. Bihor”. 2018-06-28 14

VIII. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
67 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr 287/07.04.2008 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparentei si eficientei achizitiilor publice si infiintarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice si a Hotararii Consiliului Local Oradea nr 51/2010 privind înfiinţarea unui compartiment unic de achiziţii publice la nivelul Municipiului Oradea si emiterea unei noi Hotarari a Consiliului Local privind atribuirea calitatii de Unitate de Achizitii Centralizata , Serviciului de Achizitii Publice din cadrul Primariei MunicipiuluiOradea. 2018-06-27 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
75 Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatărilor Curții de Conturi lergate de UAT Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2016 la nivelul județului Bihor. 2018-06-28

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 iunie 2018

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator