Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 august 2019

Vineri , 23 August 2019, 13:30

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 august 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 august 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 august 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 29.08.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

28.08.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MIERCURI

28.08.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

28.08.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

28.08.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14.00 

SALA MICA

MIERCURI

28.08.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14.00

SALA MICA

 

 

 

I. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B – Unitatea de Primire Urgențe – Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre pentru prelungirea Contractelor de administrare încheiate între Municipiul Oradea și Consiliul Județean Bihor prin Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă și Senzorială “Cristal” 2019-08-23 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în municipiul Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfășurării activității instructiv educative pentru o grupă mixtă de copii în cadrul școlii Gimnaziale “Ioan Slavici” Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind închirierea unui nou contract de închiriere pentru imobilul, identificat prin CF nr. 31861 – Oradea, nr. top 3124/6/I, situat în municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2 – în care ăși desfășoară parțial activitatea Școala cu clasele I – VIII “Nicolae Bălcescu” din Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
18 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a Caietului de sarcini și a Indicatorilor de performanță pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind organizarea și exploatarea parcărilor în municipiul Oradea 2019-08-23 majoritate simpla
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului constând în clădire și terenul aferent, proprietatea privată a Municipiului Oradea, str. George Enescu nr. 14 2019-08-23 majoritate calificată
39 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7 din HCL nr. 709 din 26.07.2018 referitor la concesionarea directă a terenului în suprafață de 1750 mp, situat în municipiul Oradea, str. Thurzo Sandor nr. 4, în favoarea FUNDAȚIEI HOSPICE EMANUEL, în vederea extinderii Centrului de Îngrijire paliativă pentru adulți și copii cu Corpul 2 de clădire 2019-08-23 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Separare consum apă rece pentru chiriașii din blocurile sociale, str. Voltaire, Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL 284/2015 completată prin HCL nr. 337/2015, privind exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe bunurile aflate în proprietatea publică / privată a municipiului Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice (organigramă si stat de funcţii), a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern în vederea depunerii documentaţiei de acreditare la Ministerul Culturii pentru Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural 2019-08-23 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii imobilului cu nr. cad. 177115 – proprietatea societății Sogema SRL, respectiv majorarea suprafeței concesionate în baza contractului nr. 414/1997, în vederea construirii unei parcări și reglementării accesului la imobilul situat în mun. Oradea, str. Calea Borșului nr. 18. 1970-01-01 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în proprietatea acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune 2019-08-23 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a unității mobile de terapie intensivă și salvare –ambulanță de tip C, Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare ( SMURD ) 2019-08-23 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 979/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat nr. 21020/2019 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Administrația Domeniului Public SA prin încheierea unui Act Adițional complet.pct. 22.jpg 2019-08-23 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a suprafeței de 290 mp din activul fix având numărul de inventar 015745, către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 2019-08-23 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra mijloacelor fixe constând în Hală lactate având nr. de inventar 10003 și Grup sanitar având nr. de inventar 13235 din Piața Cetate și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019 2019-08-23 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 complet.pct. 36.pdf 2019-08-23 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, județul Bihor 2019-08-23 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 2019-08-23 majoritate simpla
47 Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RER Vest S.A. 2019-08-28 majoritate simpla

III. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2392/111/2018 (dosare conexate: 2423/111/2018, 2729/111/2018, 2731/111/2018, 2590/111/2018), aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor complet.pct. 23.pdf 2019-08-23 majoritate simpla
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a statului de funcții și a numărului de personal al instituției 2019-08-23 majoritate simpla
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice (organigramă si stat de funcţii), a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern în vederea depunerii documentaţiei de acreditare la Ministerul Culturii pentru Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural 2019-08-23 majoritate simpla

IV. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 (lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2019-08-23 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabiltate, scenariul 1, recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare bandă de accelerare pe bretaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 – Centura Oradea” 2019-08-23 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune medie pe strada Calea Aradului din municipiul Oradea 2019-08-23 majoritate simpla
67 Proiect de hotărâre pentru aprobarea "ACORDULUI DE COLABORARE" ce urmeaza a se incheia intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania si Municipiul Oradea in vederea realizarii investitiei de utilitatea publica "Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de Centura al Municipiului Oradea si strada Universitatii” 2019-08-28 majoritate absoluta

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completarii si modificarii H.C.L. Oradea nr. 710/2017 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare 2019-08-23 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire gradinita si amenajare incinta str. Henri Mathias Berthelot, nr.7 nr.cad. 203458 – Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Aurel Covaci, nr.cad.159002, Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuințe individuale; Parcelare teren, zona str. Făcliei nr. cad. 200256, 201285, 201306, 201305 - Oradea 2019-08-23 majoritate absoluta

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuţiei proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 2019-08-23 majoritate absoluta

VII. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării obiectului Convenției nr. 49473/2010 între Municipiul Oradea – Consiliul Local al mun. Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea, respectiv Fundația „MAN”, în sensul diminuării suprafeței date în folosință și stabilirii unor noi obligații între părți. 2019-08-26 majoritate absoluta

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator