Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 august 2018

Luni , 27 August 2018, 11:50

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 august 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 august 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 august 2018

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 31.08.2018 ORA 14:00

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

JOI

30.08.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  12:00  

SALA MARE

JOI

30.08.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  12:00 

SALA MARE

JOI

30.08.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  12:00 

SALA MARE

JOI

30.08.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MICĂ

JOI

30.08.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MICĂ

 

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-08-30 14

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind reconcilierea contractelor de acces nr. 282673/10.10.2016 și nr. 282684/10.10.2016 încheiate cu S.C. Telekom România Communications S.A 2018-08-27 14
9 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018 2018-08-27 14
10 Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea 2018-08-27 14
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugtului creditelor externe și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.06.2018 anexa 1 la pct. 18.pdfanexa 2 la pct. 18.pdfanexa 3 la pct. 18.pdf 2018-08-29 14
40 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Hanning Motors România SRL, act aprobat prin HCL nr. 565/2017 2018-08-30 14
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a cinci construcţii în vederea scoaterii din funcţiune 2018-08-30 18
42 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA 2018-08-30 14
44 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Oradea pe anul 2018 pct. 44 compl..pdfpct. 44 compl.pdfPCT. 44 COMPL. 3.pdf 2018-08-30 14
54 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectelor de investiții ,,Racord de retea secundara, fara retea de apa calda, intre cele doua corpuri de cladire ale Scolii Gimnaziale Lucretia Suciu, unitate de invatamant situata in Oradea pe str. Grivitei nr. 2” și ,,Racord Termic pentru Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu si Centrul Social Multifunctional Dignitas“ 2018-08-30 18
59 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din lucrări de branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare 2018-08-30 18
66 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 2018-08-31 14
77 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane în Municipiul Oradea 2018-08-31 14

II. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte, servicii si dotari, generat de nr.cad.199070, zona str.Piatra Craiului, - Oradea 2018-08-27 14
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare Construire sedii firma, depozite, nr.cad.196098, 196099, zona str.Ogorului - Oradea 2018-08-28 14
14 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str.Alexandru Macedonski; nr.cad.201192 (dezmembrat in nr.cad.202133-:-202145), Oradea 2018-08-28 14
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării planșei PUG 06 – “Reglementări urbanistice, unități teritoriale de referință” în zona parcelei identificate cu nr. cad. 191767 – Oradea, din UTR Tr în UTR Et 2018-08-30 14
50 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din zona de activitati economice – Et in zona mixta – M3, construire ansamblu de locuinte colective, str.Eforiei, nr.3-5, nr.cad.196434– Oradea 2018-08-30 14

III. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 96/23.02.2017 privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat ,,City Walk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orase circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării,, 2018-08-30 14

IV. COMP. MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Ambulatoriului Integrat al Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 2018-08-28 14

V. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE CORIDOR VERDE DIN STRADA CORIOLAN POP IN CARTIERUL VETERANILOR – ORADEA” 2018-08-29 14
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III – strada Beothy Odon municipiul Oradea – scenariul 1” 2018-08-29 14

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, ap. 4, parter 2018-08-30 18
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință,aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-08-30 18
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-08-30 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii pe durata a 3 (trei) ani a perioadei de dare în folosință gratuită către Asociaţia Salvatorilor Montani Bihor a spaţiului - rezervor din beton - aferent Staţiei de Hidrofor nr. 123 situat în mun. Oradea, str. Sovata 2018-08-30 18
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, imobile situate în pe str. Prundului, din CF 3651 și 3624 - Oradea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2018-08-30 18
34 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 725 din 2018 cu un nou articol, şi aprobarea unor măsuri pentru concesionarea cotei de 158 / 8.803 mp, din terenul situat în municipiul Oradea, str. Traian Blajovici 2018-08-30 18
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale referioare la dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 190651, respectiv a Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 173 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, în zona Catedralei Episcopale Ortodoxe „Învierea Domnului” din Piaţa Emanuil Gojdu 2018-08-30 18
51 Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 271 din 27.03.2018 pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea 2018-08-30 18
60 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 181299 şi 183534 Oradea, respectiv de dezlipire a nr. cadastral nou 202433,precum și pentru aprobarea extinderii cu 542 mp a suprafeţei de teren concesionate în mun. Oradea, în zona străzilor str. Lacul Roşu - Ştefan cel Mare în baza contractului nr. 640 din 2000, în favoarea societăţii Inflor Com S.R.L. 2018-08-30 18
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 199653, reprezentând teren cu construcții aferente Școlii Gimnaziale „Ion Bogdan”, situat pe str. Ion Bogdan nr. 13. 2018-08-30 18
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Execuție teren de minifotbal cu gazon artificial la Orășelul Copiilor, str. Corneliu Coposu nr. 8, Oradea. 2018-08-30 14
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan" 2018-08-30 14
65 pentru aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25.08.2018 și stabilirea unor măsuri pentru administrarea ulterioară a imobilului Palat Episcopal Greco-catolic din Oradea pct. 65 completare.pdf 2018-08-30 18
67 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 46.551 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Dimitrie Cantemir 2018-08-31 18
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 3.252 mp și 1.791 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea - spații publice aferente străzii Dimitrie Cantemir 2018-08-31 18
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Racord termic şi punct termic la Grădiniţa nr. 22, Calea Clujului nr. 101, Oradea 2018-08-31 14
70 Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr 647/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiți la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea 2018-08-31 14
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei, Oradea 2018-08-31 14
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 33.985 mp și 42.255 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsoanele 1 și 2 din strada Nufărului 2018-08-31 18
73 Proiectul de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 46/2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr. 31, Oradea 2018-08-31 14
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu 1 cameră la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 57 2018-08-31 18
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune pentru cumpărarea terenului, în suprafață de 94.332 mp, identificat cu nr. cadastral 202179, provenit din dezmembrarea nr. cadastral 187229, situat în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I, ce a făcut obiectul înstrăinării de către Municipiul Oradea în favoarea societății Emerson Oradea S.R.L., preluată ulterior de către societatea Nidec Oradea S.R.L. 2018-08-31 18

VII. POLIȚIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Municipiul Oradea 2018-08-30 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Informare privind activitatea consiliului de administrație a societății Oradea Transport Local SA pentru semestrul I, 2018 2018-08-29
22 Informare privind activitatea consiliului de administrație a societății Compania de Apă Oradea SA pentru semestrul I, 2018 2018-08-29
52 Informare privind activitatea consiliului de administrație a societății Administrația Domeniului Public SA pentru semestrul I, 2018 1970-01-01
53 Informare privind activitatea consiliului de administrație a societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru semestrul I, 2018 pct. 53 compl.pdf 1970-01-01

VIII. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
58 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea 2018-08-30 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 august 2018

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator