Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018

Vineri , 2 Noiembrie 2018, 13:46

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018

 

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CLMO va avea loc în data de 05.11.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

 

LUNI

05.11.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

 

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru închirierea spațiilor locative din fondul de locuințe pentru tineri, proprietate privată a Statului Român, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea municipiului Oradea, respectiv abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 694 din 30.08.2016 pct. 1 completare.pdf 2018-11-05 14

I. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau familiale, str. Merilor, nr. cad. 14879, nr. cad. 14881, nr. cad. 165667 (nr. cad. vechi 14883), nr. cad. 14885, Oradea. 2018-11-02 14
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării statuii lui Mihai Viteazul din Piața Unirii în Piața Emanuil Gojdu, cu scopul de a reamplasa statuia Regelui Ferdinand I pe vechiul amplasament din Oradea 2018-11-05 18
9 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 77/2015 în ceea ce privește aprobarea temei de concurs (caiet de sarcini) pentru realizarea statuii ecvestre a regelui Ferdinand al României. 2018-11-05 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru Drum colector aferent drumului de centura (strada Ogorului) intre strada Liviu Borcea si strada Ciheiului – relocari retele electrice 2018-11-02 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “RELOCARE REȚELE ELECTRICE ÎN ZONA INTERSECȚIEI B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU – ALEEA ȘTRANDULUI – PARCUL TRAIAN” 2018-11-02 14

III. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 a H.C.L. nr. 159/2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea. 2018-11-05 18
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022 2018-11-05 14

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre Pentru modificarea Art. 2 si Art.3 din HCL 561/2018 privind aprobarea proiectului “Regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-11-05 14
12 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 si 4 din HCL 955/23.10.2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-11-05 14
13 Proiect de hotărâre Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 934/2018 privind aprobarea proiectului “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea” 2018-11-05 14
14 Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 2 si art. 4 din HCL nr. 927/24.09.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea” 2018-11-05 14
15 Proiect de hotărâre Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 935/2018 privind aprobarea proiectului “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu – Piața Cetate, Oradea” 2018-11-05 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator