Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018

Marti , 7 August 2018, 12:58

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018

 

 

 

 

 

Şedinţa   EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 09.08.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

JOI

09.08.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

 

 

I. DIRECTIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Miron Pompiliu din municipiul Oradea. 2018-08-07 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018. pct. 3 completare.pdf 2018-08-08 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.404/2015 - Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad. 192678-:-192693, nr.cad.195511-:-195522 – Oradea 2018-08-08 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire clădire mixtă, cu spații de alimentație publică, aparthotel și locuințe colective, str. Sf. Apostol Andrei, nr. cad. 192642, 196845 Oradea pct. 5 completare.pdf 2018-08-08 14

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect. 2018-08-09 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare punct de redresare în zona Cicero” 2018-08-09 14
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea” 2018-08-09 14
9 Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici a proiectului: “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea, Zona 1” 2018-08-09 14
13 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 762/12.09.2017 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru ”Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență” 2018-08-09 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 188 mp, reprezentând teren public situat în incinta Pieței Cetate, din mun. Oradea, zona str. Griviței 2018-08-09 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 29.163 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Dimitrie Cantemir 2018-08-09 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea. 2018-08-09 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Informare privind Raportul de audit financiar și Decizia nr. 19/11.07.2018 a Camerei de Conturi Bihor emise în urma misiunii de audit financiar asupra contului de execuție bugetară pe anul 2017 la Unitatea Administrativ – Teritoarială Municipiul Oradea. 2018-08-07

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator