Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru sedinta extraordinara din data de 08.05.2020

Marti , 5 Mai 2020, 14:01

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru sedinta extraordinara din data de 08.05.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru sedinta extraordinara din data de 08.05.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru sedinta extraordinara din data de 08.05.2020

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii parțiale a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea activităților suspendate 2020-05-05 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe proprietatea Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache, înscrise în CF 203197-Oradea complet.pct. 2.pdf 2020-05-05 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze ,,pentru” în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces din Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului către Centrul Comercial din vecinătate 2020-05-06 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020 complet pct. 5.pdf 2020-05-06 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea in scopul derulării achiziţiilor necesare gestionării infecţiilor cu COVID 19 2020-05-08 Majoritate absolută
31 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea in scopul derulării achiziţiilor necesare gestionării infecţiilor cu COVID 19 2020-05-08 majoritate absoluta

II. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat si a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” 2020-05-07 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „Clus Therm Transylvania” 2020-05-06 majoritate simpla
8 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 68/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice 2020-05-07 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 69/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610" 2020-05-07 Majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre Privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 71/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare PT 104” 2020-05-07 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 72 /2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872” 2020-05-07 Majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 70/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871" 2020-05-07 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 181/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” 2020-05-07 Majorutate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 185/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 2020-05-07 Majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 182/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” 2020-05-07 Majoritate absolută
16 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 184/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 2020-05-07 Majoritate absolută
17 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.3 din HCL nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" 2020-05-07 majoritate absolută
18 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 183/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 2020-05-07 Majoritate absolută
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610" 2020-05-07 Majoritate absolută
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871" 2020-05-07 Majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872” 2020-05-07 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice 2020-05-07 Majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții:„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" 2020-05-07 Majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” 2020-05-07 Majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice 2020-05-07 Majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 2020-05-07 Majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero – Piața Cetății; uncta ive renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste uncta termice prin intermediul unor mini puncte termice” 2020-05-07 Majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104” 2020-05-07 Majoritate absoluta

III. DIRECTIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție ”iluminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea 2020-05-07 majoritate absolută

IV. DASO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de selecţie a partenerilor publici și privaţi în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 2020-05-07 majoritate absolută

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru sedinta extraordinara din data de 08.05.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator