Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinară din data de 10.06.2020

Vineri , 5 Iunie 2020, 0:00

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinară din data de 10.06.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinară din data de 10.06.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinară din data de 10.06.2020

I. DMPFI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind modificarea art. I și II din HCL 904/31.10.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a obiectivului ” Muzeul Francmasoneriei din Oradea” cod SMIS 116448. complet. pct. 1.pdf 2020-06-05 Majoritate absolută
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la HCL 545/24.06.2019 privind modificarea art.1 si a art. 4 din HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economic eaferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137 2020-06-10 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391 / 14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2020-06-10 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență. 2020-06-09 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, respectiv mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea semnării Convenției de tranzacție dintre societatea Termoficare Oradea SA, Societatea de Asigurare Uniqa Asigurări SA și UAT Municipiul Oradea completare pct. 3.pdf 2020-06-10 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare) completare pct. 4.pdf 2020-06-10 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în domeniul turismului sub licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hôtelière de Lausanne) în cadrul Colegiului Economic ,,Partenie Cosma’’ 2020-06-10 majoritate simpla
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unitățile de cazare clasificate din Oradea în vederea diminuării impactului epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale. 2020-06-10 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinară din data de 10.06.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator