Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.10.2020

Vineri , 9 Octombrie 2020, 9:53

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.10.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.10.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.10.2020

I. DIRECTIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestuia din funcțiune. 2020-10-09 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică și privată a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2020-10-09 Majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA 2020-10-09 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind diminuarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA 2020-10-12 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 12 octombrie 2020 (prima convocare) şi în data de 13 octombrie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 2020-10-12 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Școala Primară „Winnie Academy” în Școala Gimnazială ”Winnie Academy” Oradea și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr.1040/11.12.2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2020 – 2021 2020-10-12 majoritate simpla
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020 2020-10-12 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.09.2020 2020-10-12 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Drum expres Arad - Oradea” 2020-10-12 majoritate absoluta

II. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" complet.pct. 4,5 6.pdf1602484777_complet.pct. 4,5 6.pdf 2020-10-09 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 181/27.03.2019 şi aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea” 2020-10-09 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1, 4 și 5 din H.C.L. 361/24.04.2019“pentru aprobarea cheltuielilor aferente si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producer agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente,” aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu firma Mannvit Islanda” 2020-10-09 majoritate absolută

III. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere privind obiectivul de investiții „Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructura aferentă acestora – Construire complex sportiv, str. Făgărașului nr. 2” din municipiul Oradea, jud. Bihor. 2020-10-12 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.10.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator