Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.11.2020

Luni , 9 Noiembrie 2020, 13:20

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.11.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.11.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.11.2020

I. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru însușirea protocolului încheiat între Municipiul Oradea, Consiliul Județean Bihor, Asociația Sprijiniți Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor și Spitalul clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu din Oradea în vederea realizării unui nou spital în municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru aprobarea solicitării de trecere a unor imobile, situate în mun Oradea, în zona str. Vlădeasa nr. 1, din proprietatea publică a Județului Bihor în proprietatea publică a Municipiului Oradea completare pct. 1 si pct. 2.pdf 2020-11-09 majoritate calificată
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare pentru terenul, situat în zona str. Izvorului, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora din mun. Oradea 1605095326_completare pct. 1 si pct. 2.pdf 2020-11-09 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)” completare pct. 9.pdfcompletare pct. 9.._redacted.pdf 2020-11-11 majoritate calificata
13 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 24.110 mp, și a construcțiilor proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Centura ocolitoare a localității Oșorhei, județul Bihor”. compet. pct. 13.pdfcompletare pct. 13.._redacted.pdf 2020-11-11 majoritate calificata
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul public și în proprietatea publică a Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor, a terenului - în suprafață de 40.651 mp - cuprins în culoarul de expropriere necesar pentru realizarea obiectivului de investiții: „Centura ocolitoare a localității Oșorhei, județul Bihor”, în scopul clasificării ca drum județean și în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” 2020-11-12 majoritate calificata
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul public și în proprietatea publică a Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor, a terenului - în suprafață de 48.748 mp - cuprins în culoarul de expropriere necesar pentru realizarea obiectivului de investiții: „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”, în scopul clasificării ca drum județean și în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” 2020-11-12 majoritate calificata

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA AUREL COVACI” complet.pct. 3 si pct. 4.pdf 2020-11-09 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA BUNYITAI VINCE” 1605089830_complet.pct. 3 si pct. 4.pdf 2020-11-09 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 752/29.11.2011 privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea cu com. Sînmartin și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică „Termoregio” 2020-11-10 majoritate simpla
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2020 – 2021. 2020-11-11 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru deșeuri biodegradabile, respectiv modificarea tarifelor de depozitare a deșeurilor începând cu 01 februarie 2021 și încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft 2020-11-11 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA în baza Contractului de delegare a gestiuni serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea nr. 355532/25.08.2020 și practicarea acestora începând cu 01.02.2021, precum și a unor măsuri privind facturarea serviciilor complet.pct. 12.pdf 2020-11-11 majoritate absolută
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2020. 2020-11-11 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 1.478.500 lei + TVA din cota de dezvoltare instituită prin H.C.L. nr. 568/2017 în vederea completării infrastructurii existente, respectiv stimularea colectării selective. 2020-11-12 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului final al arealului balnear din Municipiul Oradea pentru atestare ca Areal Balnear cu caracter permanent. 2020-11-12 majoritate absoluta

IV. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de Formare Continua de Abilitati Practice in Domeniul Sanatatiistr. Nicolae Jiga, nr.29 nr.cad. 171834 – Oradea 2020-11-10 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale cu servicii si dotari; Parcelare teren pentru locuinte individuale si dotarizona str.Ogorului, nr.cad.202153, 201850, Oradea complet.pct. 7.pdf 2020-11-10 majoritare absoluta
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință, str. Avântului nr. 13, nr.cad. 207258– Oradea 2020-11-11 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 12.11.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator