Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 14.08.2020

Vineri , 7 August 2020, 9:30

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 14.08.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 14.08.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 14.08.2020

I. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe 2020-08-07 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextual crizei economice generate de epidemia de COVID – 19. complet.pct. 11.pdf 2020-08-11 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 21.941 mp cu societatea Devega S.R.L. 2020-08-12 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare) 2020-08-12 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare) 2020-08-12 majoritate absoluta
19 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a Halei de legume (C1) din Piața Cetate, în vederea scoaterii din evidență, respectiv retragerea dreptului de concesionare asupra acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA. 2020-08-12 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II 2020-08-13 majoritate simpla
27 Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de colaborare nr. 280829/2018 aprobat prin HCL 602/2018, încheiat între mun. Oradea și soc.. ADL Oradea SA, respectiv mandatarea directorului general al societății ADL Oradea SA pentru luarea măsurilor necesare închirierii imobilului situate în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. Cad. 157023, înscris în CF 157023. 2020-08-14 majoritate absoluta

II. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construire locaș de cult- Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - Conferința Banat, str. Calea Lactee nr.1, nr.cad. 202565 – Oradea 2020-08-10 majoritate absoluta

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a două imobile cu suprafața totală de 15.997 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 1 2020-08-11 majoritate calificata
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu suprafața de 15.128 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 2 2020-08-11 majoritate calificata
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu suprafața de 12.456 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 4 2020-08-11 majoritate calificata
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui nou termen pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” - Ioşia din mun. Oradea, str. Octavian Goga nr. 26 2020-08-11 majoritatre simpla
7 Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp,și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Cireșilor tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor” 2020-08-11 majoritate calificata
8 Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Dimitrie Anghel 2020-08-11 majoritate calificata
9 Proiect de hotărâre penru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Viilor” 2020-08-11 majoritate calificata
10 Proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de expropriere a suprafeței de 1.536 mp teren din nr. Cadastral 205269 – Oradea, necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică „Drum collector în zona Piața 100 – municipiul Oradea.” 2020-08-11 majoritate calificata
12 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 189 mp, cu construcții, afectate de obiectivul de investiții “Modernizare strada Trotușului, tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor” 2020-08-11 majoritate calificata
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere reavizat, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 306 mp, și două construcții - anexe, afectate de obiectivul de investiții “Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului” 2020-08-11 majoritate calificata
14 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 1042 / 2019 privind transmiterea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 2020-08-12 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 14 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2020-08-12 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor - terenuri, cu suprafeţele de 3.042 mp și 468 mp, având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - strada Calea Alexandru Cazaban, respectiv str. Ovid Densușianu 2020-08-13 majoritate absoluta

IV. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
20 Proiect de hotărâre pentrupentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)” completare pct. 20.pdf 2020-08-12 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Refacerea str. Ion Mihalache, mun. Oradea – tronsonul cuprins între Calea Borșului și str. Petre P. Carp”. 2020-08-14 majoritate absoluta

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din piata Magnolia, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrica în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 2020-08-12 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufarului, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrica în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 2020-08-12 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii fișelor de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest în conformitate cu Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico – economice aferente Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 - 2020 2020-08-14 majoritate absoluta

VI. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea despăgubirilor ce se vor acorda comercianților afectați de inciendiul din Piața Cetate complet.pct. 25.pdf 2020-08-14 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința extraordinara din data de 14.08.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator