Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 31.08.2020

Luni , 24 August 2020, 0:00

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 31.08.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 31.08.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 31.08.2020

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Captare Tratare Apă aflat în administrarea Societății Comania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune. 2020-08-24 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 15/A, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U11 2020-08-24 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 21, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U6 2020-08-24 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 10, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U9 2020-08-24 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 11, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U10 2020-08-24 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 9, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U8 2020-08-24 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 4, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U5 2020-08-24 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 14, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U1 2020-08-24 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, spatiu comercial, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U19 2020-08-24 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, spatiu comercial, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U20 2020-08-24 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlu de cotizație pentru anul 2020. 2020-08-24 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persaoanele fizice și juridice. completare pct. 13.docx 2020-08-24 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 14.716.654, 48 lei inclusiv TVA pentru realizarea obiectivului de investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2” 2020-08-24 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a inventarierii pe anul 2019 2020-08-25 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020. complet pc. 28.pdfcompletare pct. 28.pdf 2020-08-25 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Contractul de administrare nr. 306.189/01.08.2018, încheiat între Municipiul Oradea și Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural 2020-08-25 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administrația Domeniului Public SA. 2020-08-25 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind acceptarea preluarii deseurilor in punctul de colectare separata a deseurilor situate pe strada Thurzo Sandor de la persoanele fizice care au domiciliul in Comuna Nojorid, respectiv stabilirea costurilor asociate acestei activități pentru Municipiul Oradea, respectiv Comuna Nojorid 2020-08-25 majoritate absoluta
39 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA 2020-08-25 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Modernizare clădire și instalații la PT 710”. 2020-08-25 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2020 2020-08-25 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 10.335 mp 2020-08-26 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, Asociația pentru Promovarea Tursimului din Oradea și Regiune și Asociația Oradea Hub pentru organizarea de evenimente și promovarea unui program de coworking space pentru dezvoltarea domeniului IT & C din Oradea. 2020-08-27 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de concesionare asupra Halei de legume (C1) din Piața Cetate de la operatorul Administrația Domeniului Public SA. 2020-08-27 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 august 2020 (prima convocare) şi în data de 01 septembrie 2020 (a doua convocare) 2020-08-27 majoritate absoluta
80 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 august 2020 (prima convocare) şi în data de 01 septembrie 2020 (a doua convocare) 2020-08-27 majoritate absoluta
84 Proiect de hotărâre privind aprobarea documantației necesare în vederea atestării unui areal balnear cu caracter permanent din cadrul municipiului Oradea. 01_Reglementari UTR_PUG.pdf02_Reglementari Zonificare propus_PUG.pdf03_Plan Verde_PUG.pdf04_Retele.pdf05_Dotari Institutii_Investitii PMO.pdf 2020-08-28 Majoritate absolută

II. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ion Rațiu și Prutului din municipiul Oradea. 2020-08-24 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2020-08-24 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere,strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi) aprobat prin Hotararea Consiliului Local 1315/12.12.2018 2020-08-26 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului ORADEA ORAS VERDE destinat regenerării urbane și creșterii calității spatiilor verzi din municipiului Oradea 2020-08-26 majoriotate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate actualizat, pentru obiectivul de investiţie „Lărgire de la 2 la 4 benzi a străzii Matei Corvin prin lărgirea pasajului inferior de la km 118+501 al căii ferate 328 Arad-Oradea”, scenariul 1- Pasaj cu calea pe cuvă de balast 2020-08-26 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici rezultați, a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Amenajare parc și spatii publice în Cartierul Tineretului ” 2020-08-27 majoritate absoluta
83 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, și a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru “Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)” 2020-08-28 Majoritate absolută

III. DASO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcții cu numărul de posturi ale instituției. 2020-08-24 majoritate simplă

IV. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desfiintare cladire si construire imobil cu functiune mixta str.Simion Stefan, nr.7, nr.cad. 5047, Oradea 2020-08-24 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Etajare ap.1 si ap.2 cu destinatia de casa bifamiliala, str. Iuliu Maniu, nr.20, ap.1, ap.2, nr.cad. 191418 – Oradea 2020-08-24 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltare zona de locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative, in zona str. Cucului-str.Ioan Pop Reteganul-str.Aurel Covaci; Construire casa, anexa si imprejmuire teren, str. Cucului, nr.46B, nr.cad. 201355– Oradea 2020-08-24 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire hala de depozitare pe structura metalica, str.Uzinelor, nr.80 nr.cad.204290, Oradea 2020-08-24 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal parcelare teren pentru locuinte individuale, modificare PUD aprobat cu HCL nr.340/2006, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.11193/1, 11193/2, 11194/1, 11193/3, 11194/5, Oradea 2020-08-25 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construire sediu de firmă cu showroom, birouri, hală depozitare, apartament de serviciu şi împrejmuire teren, str. Daliei nr. 11B, nr.cad. 204028 – Oradea 2020-08-25 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea 2020-08-25 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit S+P+M, filigorie si imprejmuire teren, str. Iederei, nr.20, nr.cad. 204579 – Oradea 2020-08-25 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit Dp+P+E, filigorie si imprejmuire teren, str. Soarelui, nr.6B, nr.cad. 208253 (rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr.cad.204078) – Oradea 2020-08-25 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Plantelor, nr.cad.164367, 194314, Oradea 2020-08-27 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire gradinita si centru de zi pentru copii cu situatie dezavantajata str. Digului, nr.31, nr.cad. 163381 – Oradea 2020-08-26 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre Privind corectarea art.1 din HCL nr.1322/2018 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare; Construire hala, showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472, Oradea completare pct. 72.pdf 2020-08-27 majoritate absoluta
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire imobil P+2, cu funcțiune HOSTEL (4 camere) si alimentație publică/fast food, la parter nr.cad. 176322 si 206391 – Oradea 2020-08-27 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren în vederea concesionării, zona str.Borșului, nr.cad.201719, Oradea 2020-08-27 majoritate absoluta
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si modificare PUZ aprobat cu HCL 946/2008, zona str.Apateului, nr.cad.160041, Oradea 2020-08-27 majoritate absoluta

V. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre privind încetarea/numirea din/în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea CV Europass RO Mohan Aurel 2020_redacted.pdfCV Virgil Popa 2020_redacted.pdf 2020-08-24 majoritate simplă

VI. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28 februarie 2019 2020-08-25 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 7 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2020-08-25 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință 2020-08-25 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfășurării activității instructiv - educative pentru o grupă mixtă de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea 2020-08-25 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuinţe sociale din fondul locativ al Municipiului Oradea persoanelor înscrise în Lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 603 din 2019 2020-08-26 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 140 din 28.02.2019, pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele 2020-08-26 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 860 din 31.10.2019, privind vânzarea prin licitație publică, a imobilului constând în construcție și terenul aferent, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. George Enescu nr. 14 2020-08-26 majoritate calificată
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 46 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe de teren, necesară extinderii construcţiei existente, situată în mun. Oradea, Bd. Dacia nr. 56, în favoarea societății Dacor Exim S.R.L. 2020-08-27 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 257 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Calea Clujului 2020-08-27 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 300 mp, reprezentând drum public situat în zona străzii Louis Pasteur 2020-08-27 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 360 mp, respectiv înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Matei Corvin nr. 110 2020-08-27 majoritate absoluta
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 390 mp, reprezentând drum public situat în municipiul Oradea, zona străzii Cucului 2020-08-27 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și dlimitare a imobilului cu suprafața de 489 mp, reprezentând teren public situat în municipiul Oradea, având destinația drum de acces la proprietăți private din strada Rădăuților 2020-08-27 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 22.440 mp și 397 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent Parcului Petőfi Sándor 2020-08-27 majoritate absoluta
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.499 mp, reprezentând teren proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Calea Clujului 2020-08-27 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea Bisericii Penticostale nr. 6 "Maranata", a terenului, în suprafață de 1.097 mp, înscris în CF nr. 159231 - Oradea, situat în str. Greierului nr. 17, reprezentând amplasamentul bisericii şi cantinei sociale 2020-08-27 majoritate calificata
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale având ca obiect actualizare date tehnice ale imobilului cu nr. cadastral 165847 reprezentând teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv pentru majorarea cu 61 mp a suprafeţei concesionată în favoarea societății DVI Grup Real Estate S.R.L. 2020-08-27 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre pentru revocarea art.2 din H.C.L. nr. 230/21.03.2013, referitor la punerea la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, a imobilului identificat cu nr. cad. 172091 – Oradea, teren situat în zona str. Calea Aradului. 2020-08-27 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele, în suprafață de 1.045 mp,identificată cu nr. cadastral 203560, înscrisă în CF 203560 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei,în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 2020-08-27 majoritate calificată
66 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 733 / 1.495 mp teren, înscrisă în CF 207188 - Oradea, situată în str. Izvorului nr. 105/A, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren 2020-08-27 majoritate calificată
67 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 156270, înscris în CF 156270 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-08-27 majoritate calificată
68 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184475, înscris în CF 184475 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-08-27 majoritate calificată
69 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 173379, înscris în CF 173379 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-08-27 majoritate calificată
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 237 mp, identificat cu nr. cadastral 205111, înscris în CF 205111 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei 2020-08-27 majoritate calificată
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 1.300 mp, identificat cu nr. cadastral 206388, înscris în CF 206388 - Oradea, situat în zona străzii Kabos Endre 2020-08-27 majoritate calificată
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Oradea a terenului, situat în str. Universității nr. 1, în suprafață de 135.842 mp, identificat cu nr. cadastral 203648, înscris în CF 203648 - Oradea, respectiv darea acestui teren în administrarea Universității din Oradea 2020-08-27 majoritate absoluta

VII. DSIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
33 Proiect de hotărâre privind apărarea intereselor Municipiului Oradea în dosarul penal nr. 529/D/P/2014. 2020-08-25 majoritate simpla
34 Proiect de hotărâre privind reprezentarea în instanță a Muzeului Oradea Oradea – Complex Cultural. 2020-08-25 majoritate simpla
81 Proiect de hotărâre privind vânzarea cataloagelor „Salutări din Oradea” de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural. 2020-08-27 majoritate absoluta

VIII. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, ca urmare a reorganizării activităţii instituţiei 2020-08-25 majoritate simpla

IX. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției „Amenajarea zonei pietonale din str. Alexandru Cazaban, municipiul Oradea” în cadrul proiectului „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”. 2020-08-31 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și ale art. 3 din HCL 142/2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – Coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”. 2020-08-26 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor”. 2020-08-26 majoritate absoluta
85 Proiect de hotărâreprivind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Oradea si Universitatea din Oradea privind sprijinirea inovarii si transferului tehnologic 2020-08-28 majoritate absoluta
86 Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 277/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – Smart Industries” 2020-08-28 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 31.08.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator