Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 24.07.2020

Vineri , 17 Iulie 2020, 0:00

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 24.07.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 24.07.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 24.07.2020

I. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a Municipiului Oradea la data de 30.06.2020 2020-07-17 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2019. 2020-07-17 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1051/19.12.2019 2020-07-20 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a modernizării Pieței Cetate respectiv retragerea dreptului de concesionare asupra acestora de la operatorul Administrația Domeniului Public SA. complet.pct. 37.pdf 2020-07-21 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Comania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui punct de lucru. 2020-07-21 majoritate simplă
42 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală SA de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în datra de 24 iulie 2020 (prima convocare) și în data de 27 iulie 2020 (a doua convocare). 2020-07-21 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020. 2020-07-22 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.07.2020 2020-07-23 majoritate absoluta

II.I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – desființare anexă (corp C2), extindere și recompartimentare casă familială (corp C1), str. Olteniei, nr. 50, nr. cad. 205617 – Oradea. 2020-07-17 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familială P, anexă si imprejmuire str. Bulgarilor nr. 4B, nr.cad. 177260 – Oradea 2020-07-17 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.194674, 201145, 201146, 179085 Oradea 2020-07-17 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hale depozitare str. Calea Santandrei, cad.196049 – Oradea 2020-07-17 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinte bifamiliale, str. Alba Iulia, nr.cad. 177466, 201689 – Oradea 2020-07-17 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici, la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov” Plan Situatie Avizat OCPI.pdfcompletare pct. 11.pdf 2020-07-20 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reparcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M) si reglementare acces la parcele, str. Calistrat Hogas, nr.cad. 170407, 199715, 174815, 185504, 205771, 199767, 199714, 199766 – Oradea 2020-07-21 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU” 2020-07-21 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil pentru amenajare birouri si camere de inchiriat str. Aurel Lazar, nr.9, nr.cad. 195872, Oradea 2020-07-21 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire mică producție și comercializare materiale de construcții str. Santăului nr. 5B, nr.cad. 207512 si 207513– Oradea 2020-07-22 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale/ bifamiliale si functiuni complementare, zona str.Victor Papilian, nr.cad.207970 și 207483, Oradea 2020-07-22 majoritate absoluta

III. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat ăntre Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea. 2020-07-17 majoritate simpla
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de prioritate și punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care pot fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuințe sociale. 2020-07-21 majoritate simpla

IV. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea. 2020-07-17 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Adevărului, municipiul Oradea, județul Bihor” 2020-07-20 majoritate absoluta

V. D P I .

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind suspendarea, pe perioadă determinată, a obligației de plată a chiriei și a utilităților pentru spaţiul cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering, situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea, utilizat de către societatea Select Catering S.R.L. 2020-07-21 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 17 mp, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A, parter, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Apostol Andrei” din Oradea 2020-07-21 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32 , bl. C 56,în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Bihor 2020-07-21 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea 2020-07-21 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2020-07-21 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28 februarie 2019 2020-07-21 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în CF a suprafeței de 5.825 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică ”Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60 „Drum expres – tronson 5. 2020-07-21 majoritate calificata
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în CF a suprafeței de 1.587 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică ”Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60 „Drum expres – tronson 6. completare pct. 25.pdf 2020-07-21 majoritate calificata
26 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 172555, înscris în CF 172555 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-07-21 majoritate calificata
27 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203595, înscris în CF 203595 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-07-21 majoritate calificata
28 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 187754, înscris în CF 187754 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-07-21 majoritate calificata
29 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184651, înscris în CF 184651 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-07-21 majoritate calificata
30 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184478, înscris în CF 184478 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-07-21 majoritate calificata
31 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184630, înscris în CF 184630 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-07-21 majoritate calificata
32 Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de la , a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 758 mp, înscris în CF nr. 199896 - Oradea, situat în perimetrul obiectivului de investiții „Amenajare spațiu public urban - zona Velența” din municipiul Oradea 2020-07-21 majoritate calificata
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 156 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea privată a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în viitorul Cartier Diaspora din municipiul Oradea 2020-07-21 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou contract de colaborare cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu, pentru îndepărtarea și recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică găsite pe terenurile din intravilanul Municipiului Oradea 2020-07-21 majoritate simpla
35 Proiect de hotărâre privind însuşirea Procesului verbal de negociere nr. B.2.2/432/30.06.2020 și a Contractului de închiriere nr. B2.2/C/6/30.06.2020, de preluare în folosinţa Municipiului Oradea de la S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. a terenului în suprafață de 10.968 mp, cu scopul utilizării ca zonă publică de agrement şi teren sportiv în favoarea cetățenilor din zonă 2020-07-21 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 337 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în zona B-dul Dacia din municipiul Oradea 2020-07-21 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de dare în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr. 42, în favoarea Asociației Down Oradea România 2020-07-21 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2020-07-21 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Bază sportivă TIP 1 - Calea Clujului, nr. 202C, municipiul Oradea, județul Bihor” 2020-07-22 majoritate calificată
45 Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” 2020-07-22 majoritate calificată
46 Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” 2020-07-22 majoritate calificata
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului 2020-07-22 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 73 mp, identificat cu nr. cadastral 207783 și înscris în CF 207783 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului 2020-07-22 majoritate calificata
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 62 mp, identificat cu nr. cadastral 207283, înscris în CF 207283 - Oradea, situat în zona străzii Adevărului 2020-07-22 majoritate calificata
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 128 mp, identificat cu nr. cadastral 192099 și înscris în CF 192099 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria 2020-07-22 majoritate calificata
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 207619, înscris în CF 207619 - Oradea, situat în zona străzii Suișului 2020-07-22 majoritate calificata
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 102 mp, identificat cu nr. cadastral 207509 și înscris în CF 207509 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Atacului 2020-07-22 majoritate calificata
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a unor terenuri, respectiv pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața măsurată de 3.304 mp și 2.864 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, strada Năvodarilor și strada Digului 2020-07-23 majoritate calificata
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 176780 - Oradea, privind terenul, situat în mun. Oradea, str. Graurilor 2020-07-23 majoritate absoluta
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în C.F. a suprafeței totale de 1.645 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică „Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățuirea mobilității popilației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60 „Drum expres” – tronson 3. 2020-07-23 majoritate calificata
60 Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Statului Român și din administrarea Inspectoratului Școlar Bihor, prin Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” în domeniul public al municipiului Oradea. 2020-07-23 majoritate calificată

VI. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării și contribuției proprii a Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural în cadrul proiectului intitulat „Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU” având acronimul ART NOUVEAU2 2020-07-21 majoritate absoluta

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbană durabilă în piața Emanuil Gojdu din Oradea – Etapa II”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. 2020-07-23 majoritate absoluta

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020. 2020-07-20

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 24.07.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator