Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 25 iunie 2020

Vineri , 19 Iunie 2020, 0:00

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 25 iunie 2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 25 iunie 2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 25 iunie 2020

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) si a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate” din municipiul Oradea 2020-06-19 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investitie „Inlocuire retea de apa pe str. Sf. Ladislau, str. Louis Pasteur, str. Sovata si inlocuire retele de apa si canalizare menajera pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea” 2020-06-19 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) si a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Iluminat arhitectural al cladirii Casa Venetiana (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea 2020-06-19 majoritate calificata
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investitie “ Iluminat architectural IMOBILUL din strada Vasile Alecsandri nr. 11” din municipiul Oradea 2020-06-19 majoritate calificata
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „ Înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor” 2020-06-22 majoritate absoluta

II. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Ady Endre. nr.4 2020-06-19 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 203518 - Oradea, prin constituirea pe limitele incintelor delimitate de împrejmuiri, a Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafețele de 8.605 mp, 3.472 mp, 312 mp și 326 mp 2020-06-19 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 19.689 mp, de 22.056 mp, de 7.173 mp și de 9.665 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent amplasamentului Parcul 1 Decembrie 2020-06-19 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a construcțiilor situate în str. Rectorului nr. 2, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării unui parc public în zonă 2020-06-19 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 526 mp, cu construcții, proprietatea d-nei Ghețe Doina, situate în perimetrul viitorului obiectiv de investiție „Pod peste Pârâul Peța, inclusive legătura între str. Radu Enescu și str. Trotușului din mun.Oradea”. 2020-06-19 majoritate calificata
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului) 2020-06-19 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 202879, înscris în CF 202879 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-06-19 majoritate calificata
12 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203557, înscris în CF 203557 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-06-19 majoritate calificata
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării schemei de ajutor de stat și aprobarea dosarului tehnic pentru „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvomediu” din Programul PNDR pentru corpurile de pădure aflate în domeniul public al Municipiului Oradea 2020-06-19 majoritate simpla
14 Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L. 2020-06-19 majoritate calificata
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Lancetti Transport S.R.L., privind terenuri învecinate situate în zona str. Uzinelor 2020-06-19 majoritate calificata
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 3.453 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe în favoarea proprietarului construcțiilor situate pe terenul din mun. Oradea, str. Depozitului 2020-06-19 majoritate calificata
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 207 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui 2020-06-19 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor,cu suprafețele de 921 mp, de 3.838 mp și de 2.237 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban 2020-06-19 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului 2020-06-19 majoritate calificata
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 207179, înscris în CF 207179 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor 2020-06-19 majoritate calificata
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei 2020-06-19 majoritate calificata
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului 2020-06-19 majoritate calificata
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 - Oradea, situat în zona străzii Caișilor 2020-06-19 majoritate calificata
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea, situat în zona străzii Dimitrie Anghel 2020-06-19 majoritate calificata
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 16.265 mp și 25.657 mp, reprezentând teren în zona de intersecție a str. Calea Aradului cu Centura ocolitoare a Municipiului Oradea 2020-06-19 najoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință 2020-06-19 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 14 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2020-06-19 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019 2020-06-19 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre privind prelungirea, până la data de 31 august 2020, a transmiterii în administrare temporară a imobilului constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic „dr. Gavril Curteanu” din Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA. 2020-06-22 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, proprietate privată a municipiului Oradea, situat în clădirea „Dispensar medical” din Piața Devei nr. 1 – 6. 2020-06-22 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar. 2020-06-22 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a construcțiilor și a amenajărilor proprietate privată, afectate de coridorul de lucrări de utilitate publică de interes local „Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe str. Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, jud. Bihor”. 2020-06-22 majoritate calificata
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, situate în zona str. Făcliei, Șanțului, Molidului și Iacobinilor în proprietatea privată a Municipiului Oradea. 2020-06-22 majoritate calificata
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 190 / 481 mp teren din imobilul, cu nr. Cad. 168044, notat în CF 168044 – Oradea, situate în Parcul Traian nr. 14. 2020-06-22 majoritate calificata
43 Proiect de hotărâre privind acordarea unui nou termen pentru obținerea autorizației de construire impus prin contracte de concesiune, ca urmare a restricțiilor din perioada stării de urgență. 2020-06-22 majoritate simpla
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractelor – cadru de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea. 2020-06-23 Majoritate simplă
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare ale unor imobile, în suprafață de 55.733 mp și 20.561 mp, identificate cu nr. cadastral 203289 și 202631, în vederea dezvoltării unor investiții în Parcul Industrial nr. II - str. Ogorului 2020-06-23 Majoritate absolută
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 6.158 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Islazului 2020-06-23 Majoritate absolută
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, cu suprafața de 125 mp, înscris în CF 199409, respective 199414 – Oradea, situate în zona str. Calea Sântandrei. 2020-06-23 Majoritate calificată
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația de „drum public”, a terenului, în suprafață de 279 mp, identificat cu nr. Cad. 207818, înscris în CF 207818 – Oradea, situate în zona str. Făcliei. 2020-06-24 majoritate calificata
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Oradea și Episcopia Romano – Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente Palatului Baroc. 2020-06-24 majoritate absoluta
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurararea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bază sportive TIP 1în municipiul Oradea, jud. Bihor, str. Calea Clujului nr. 202/C, nr. Cad. 207325 – Oradea”. 2020-06-24 majoritate calificata
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurararea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47/A, municipiul Oradea, județul Bihor” pe terenul cu nr. Cad. 207369 – Oradea.” 2020-06-24 majoritate calificata

III. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare – epurare și canal pluvial, începând cu 01 iulie 2020. 2020-06-19 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între municipiul Oradea și Administrația Bazinală de Apă Crișuri – SGA Bihor în vederea realizării lucrărilor de decolmatare pe Valea Crișul Repede – zona Pod Dacia. complet.pct. 5.pdf 2020-06-19 majoritate simpla
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020. completare pct. 37.pdf 2020-06-22 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea SA. 2020-06-22 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA 2020-06-22 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 288/2020 privind acordarea de facilități fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1282/2018 2020-06-22 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 597/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea 2020-06-23 Majoritate absolută
54 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.05.2020 2020-06-23 Majoritate absolută
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii de termometre cu infraroșu și scanare la distanță, firmelor și instituțiilor publice din Municipiul Oradea. 2020-06-23 Majoritate simplă
56 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționartilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare). 2020-06-23 Majoritate absolută
57 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire al dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 3.380 mp cu societatea Hyper Line Consult SRL. 2020-06-23 Majoritate absolută
58 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 26 iunie 2020 (a adoua convocare). 2020-06-23 Majoritate absolută
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2020-06-23 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019 2020-06-23 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind retragerea concesionării de la societatea Compania de Apă Oradea SA a suprafeței de 17 mp din activul fix „Stație hidrofor – SH 127”. 2020-06-24 majoritate absoluta

IV. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - schimbare destinație din locuință în spațiu alimentație publică str. Aviatorilor nr. 77, nr. cad. 196446 – Oradea. 2020-06-19 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale si imprejmuire teren str. Henrik Ibsen, nr.cad. 182620 – Oradea 2020-06-19 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative S(D)+P+E(M), str. Episcop Ioan Alexi, nr.cad.207780 (provenit din alipirea nr.cad.199564 si nr.cad.172993) – Oradea 2020-06-22 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 si 207283– Oradea 2020-06-22 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire cladire cu functiune mixta (locuinta, camere de inchiriat in regim hotelier, studio canto, sediu firma), str.Eroul Necunoscut, nr.31, nr.cad. 160388, Oradea 2020-06-22 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare spațiul public urban – Piațeta Magheru, Municipiul Oradea”. A00- Plan amplasare in zona.pdfA02- Plan general.pdfA01- masuratori topo.pdfA03- Plan stereotomii.pdfA04- sectiuni si randari.pdfA05- Legenda si referinte vegetatie.pdfA06- Schemă de principiu apă și irigații.pdfA07- Schemă de principiu Iluminat.pdfA08- Schemă de principiu rezistență.pdfA09- Profile cotate (format A0).pdfv2-Memoriu SF Bd Magheru.pdf 2020-06-22 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire locuinte individuale unifamiliale sau familiale cu maximum doua unitati locative, str.Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 si nr.cad.205622, Oradea 2020-06-23 Majoritate absolută
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire camine studentesti si centru educational (centru de transfer tehnologic), str. Universitatii, nr.1, nr.cad. 206353, 203647 – Oradea. 2020-06-25 Majoritate absolută

V. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copiii care frecventează Creșe – Oradea în anul școlar 2020 – 2021. 2020-06-22 majoritate absolută
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției ,,Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în stăinătate – Municipiul Oradea,, 2020-06-25 Majoritate absolută

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
61 Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Racordare la SACET bloc P4 situat pe str. Oneștilor”. 2020-06-23 majoritate absoluta
71 Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare pentru depunerea spre finantare a proiectului ”ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare tehnologicăși inovare pentru valorificarea potențialului apelor termale, sărate și minerale din regiunea Nord-Vest” 2020-06-25 Majoritate simplă

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, ședința ordinara din data de 25 iunie 2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator