Trimite unui prieten

Ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.04.2021

Joi , 22 Aprilie 2021, 0:00

Exportă PDF - Ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.04.2021 Tipărește pagina - Ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.04.2021 Trimite unui prieten - Ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.04.2021

I. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru abrogarea art. 4 din hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 185 din 2005, astfel cum a fost modificată prin hotărârea nr. 504 din 2005, respectiv pentru aprobarea rectificării înscrierilor cu privire la numele proprietarului terenurilor din CF 182233, 182234, 182236, 173770 și 167486 - Oradea 2021-04-22 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării graduale a tuturor garajelor situate pe terenuri publice, de pe raza UAT – Municipiul Oradea, în vederea asigurării amplasamentelor necesare realizării lucrărilor de amenajare, reparații, întreținere și intervenție pentru spații verzi, alei pietonale, locuri de joacă, accese auto, spații de parcare. 2021-04-22 majoritater absoluta
3 Proiect de hotărâre pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilul - teren cu suprafața de 102 mp, identificat cu nr. topo 3868/26 din CF nr. 192336 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Seleuşului nr. 47, în favoarea societății Telekom România Communications S.A., ca urmare a ajungerii la termen a contractului de concesiune nr. 249 din 1994 2021-04-22 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 488 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea - cu categoria de folosinţă „drum” situat în zona străzii Sankt Petersburg 2021-04-22 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 2.582 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea - cu categoria de folosinţă „drum”, tronson din strada Renașterii 2021-04-22 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 415 mp, reprezentând suprafața măsurată de 415 mp, reprezentând teren ocupat cu construcția – casă colectivă cu 4 apartamente – situată în mun. Oradea, str. Ady Endre nr. 76. 2021-04-22 majoritate calificata
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 714 mp, din care cota de 213 mp aparține Municipiului Oradea și cota de 501 mp, reprezentând teren ocupat de construcție - casă, situată în mun. Oradea, str. Secarei nr. 5A 2021-04-22 majoritate calificata
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 11083 - Seleuș, prin formarea a trei nr. cadastrale situate în zona străzii Leonardo da Vinci nr. 29A 2021-04-22 majoritate calificata
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 283 din 31.03.2021, privind procedura de expropriere a terenurilor în suprafață totală de 2.042 mp și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)” 2021-04-22 majoritate calificată
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cotei de 67 / 367 mp teren, identificată cu nr. cadastral 206973, înscrisă în CF nr. 206973 - Oradea, situată în str. Ștefan Odobleja, la preţul stabilit prin Raport de evaluare. completare pct. 10_redacted.pdf 2021-04-23 majoritate calificata
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205633, înscris în CF 205633, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-04-22 majoritate calificată
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 16 mp, identificat cu nr. cadastral 209514, înscris în CF 209514 - Oradea, situat în zona străzii Gheorghe Doja 2021-04-22 majoritate calificata
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 41 mp, identificat cu nr. cadastral 209114, înscris în CF 209114 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor 2021-04-22 majoritate calificata
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 66 mp, identificat cu nr. cadastral 207622, înscris în CF 207622 - Oradea, situat în zona străzii Bunyitai Vince 2021-04-22 majoritate calificată
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 111 mp, identificat cu nr. cadastral 209980, înscris în CF 209980 - Oradea, situat în zona străzii Stupilor 2021-04-22 majoritate calificată
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Pasajului din clădirea Bazarului la imobilul situat in Oradea, str. Madach Imre nr. 1-5 2021-04-22 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 69 mp, proprietate privată aparținând unei persoane juridice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de inters local „Amenajare spațiu public urban – Piațeta Magheru”, din municipiul Oradea, județul Bihor. 2021-04-23 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 462 mp, proprietate privată aparținând unei persoane fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de inters local „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona str. Traian Blajovici – Făgărașului – Islazului” din municipiul Oradea. complet.pct. 32_redacted.pdf 2021-04-23 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru modificarea poz. 9 și 10 din Anexa nr. 2 a H.C.L. nr. 617/2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp și a edificatelor – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul de lucrări de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Viilor” în sensul corectării unei erori materiale. 2021-04-23 majoritate calificatî
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 152830, 152868 și 152869 – Oradea, referitor la terenul situat în mun. Oradea, în cartierul N. Bălcescu. 2021-04-23 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.679 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în str. Janus Pannonius. 2021-04-23 majoritate calificată
36 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 267/649 mp teren, înscrisă în CF 209822 – Oradea, situată în str. lt. col.Ion Buzoianu nr. 3, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acest teren. 2021-04-23 majoritate calificată
37 Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere ale Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar. 2021-04-23 majoriotate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.955 mp, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării directe, a acestei suprafețe de teren, situată în mun. Oradea, str. Borșului nr. 37K, în favoarea proprietarului construcțiilor de pe acest teren 2021-04-23 majoritate calificată
40 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203550, înscris în CF 203550 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-04-23 majoritate calificata
41 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205638, înscris în CF 205638 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), 2021-04-23 majoritate calificata
42 Proiect de hotărâre pentru reducerea cu 50% a chiriei aferente spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Republicii nr. 15 parter, în favoarea Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Oradea. 2021-04-23 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre pentru mandatarea primarului Municipiului Oradea în vederea identificării și achiziționării unor spații corespunzătoare pentru destinația de unitate de învățământ preuniversitar – creșă, în zonele rezidențiale aglomerate ori nou create din Municipiul Oradea. 2021-04-23 majoritate simpla
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 158 mp și 1.453 mp, reprezentând terenuri situate în zona str. poet Alexandru Andrițoiu 2021-04-26 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 20.450 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona viitoarei Arene Sportive 2021-04-26 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobiliului cu nr. cad. 205949, trecerea în domeniul privat al mun. Oradea a suprafeței de 2.621 mp teren, respectiv pentru acceptarea donației imobiliare făcută în favoarea domeniului public și efectuarea unui schimb imobiliar cu societatea Tony Invent SRL în vederea reglementării unei părți din amplasamentul pe care s-a realizat drumul colector în zona pieței 100. complet. pct. 54..pdfcomplet. pct. 54.pdf 2021-04-28 majoritate calificata
64 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire multifuncțională cu spații comerciale și birouri, Parcul Traian nr. 14, Oradea pct. 64 completare.xlsx 2021-04-28 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea 2021-04-22 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Extindere, intercalări rețele de apă și reabilitare branșamente str. Borșului și Uzinelor” și abrogarea HCL nr. 675/28. 08. 2014 2021-04-22 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Lugojului și pe str. Sextil Pușcariu din municipiul Oradea” 2021-04-22 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta I, recomandată de proiectant pentru „POD PESTE PEȚA ÎN ZONA STRĂZII FELDIOAREI” 2021-04-22 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea prin concesiune nr.355.532/25.08.2020, prin introducerea unor suprafete noi, conform Anexei nr.1 2021-04-22 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) şi anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2021-04-23 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborarea între Municipiul Oradea si U.A.T. Județul Bihor în scopul îndeplinirii unor obligații asumate prin contractele de finanțare nr. 10/16.12.2016 și nr. 1424/26.03.2014 incheiate de catre UAT Judetul Bihor si implementarea de catre municipiul Oradea a “Programului de monitorizare post-inchidere” a depozitului neconform din Oradea 2021-04-28 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna martie 2021. 2021-04-22 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2022, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior. 2021-04-22 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 31.03.2021. 2021-04-22 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare nepericuloase provenite din afara județului Bihor. 2021-04-22 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii 2021-04-23 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Societatea Administraţia Domeniului Public SA, Judeţul Bihor – prin Consiliul Judeţean Bihor, UAT Municipiul Marghita, UAT Municipiul Salonta, UAT Municipiul Beiuş și UAT Oraş Aleşd în vederea extinderii ariei de prestare a unor servicii publice locale 2021-04-23 majoritate simpla
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare și a unor măsuri privind acordarea lor în anul bugetar 2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Oradea. 2021-04-23 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind diminuarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA 2021-04-23 majoritate absoluta
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 aprilie 2021 (prima convocare) şi în data de 04 mai 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 2021-04-23 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 aprilie 2021 (prima convocare) şi în data de 04 mai 2021 (a doua convocare) 2021-04-26 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 aprilie 2021 (prima convocare) şi în data de 04 mai 2021 (a doua convocare) 2021-04-26 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021. 2021-04-26 manoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2021-30.04.2022 și încheierea actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft complet.pct. 51.pdf 2021-04-27 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2020 2021-04-27 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021. 2021-04-28 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre privind anularea sumelor restante, aflate in sold la 31.12.2020, mai mici sau egale cu 40 lei, in cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care nu dețin bunuri si nu au debite in anul 2021 2021-04-28 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe reprezentând tramvaie, proprietatea privată a Municipiului Oradea 2021-04-28 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru ,,Abonament linii Expres” practicat de societatea Oradea Transport Local SA 2021-04-28 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA 2021-04-28 majoritate absoluta
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a inventarierii pe anul 2020 2021-04-28 majoritate absoluta

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
49 Proiect de hotărâreprivind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2021, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea. 2021-04-26 majoritate absoluta

V. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
50 Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Oradea. 2021-04-27 majoritate simpla
65 Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Local Oradea și Consiliul Județean Bihor în vederea reorganizării activității muzeale din Municipiul Oradea și Județul Bihor. 2021-04-28 majoritate simpla
66 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a bunurilor situate în Cetatea Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39 – 41, corp D și parțial corp C și E, de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural. 2021-04-28 majoritate absoluta

VI. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru construire aparthotel cu spații comerciale la parter, extindere imobil existent, schimbare de destinație din locuință în aparthotel (C1) și împrejmuire teren- nr.cad. 152624 și 156996- Calea Clujului 45A, Oradea 2021-04-28 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr.48/29.01.2021 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Restructurarea fostei incinte Rovex Desființare, refuncționalizare și extindere corpuri existente Construire corpuri noi cu funcțiune mixtă str.Griviței, nr. 9-11 nr.cad. 208805 – Oradea 2021-04-28 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Oradea și Județul Bihor în vederea unui Centru de Conferințe în Municipiul Oradea. 2021-04-28 majoritate simpla
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru reglementare de acces în vederea construirii de locuințe, zona str. Făcliei Oradea 2021-04-29 majoritate absoluta

VII - D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați valoric, a Studiului de Fezabilitate și Analizei Cost-Beneficiu revizuite pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-04-29 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici-faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire și Dotare Corp Clădire destinat secțiilor de boli infecțioase și pneumologie”, obiectiv de investiții ce va fi depus spre finanțare din fonduri europene pe perioada de programare 2021-2027 completare pct. 69.pdf 2021-04-29 majoritate absoluta

Fișiere - Ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.04.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator