Trimite unui prieten

Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 16 iunie 2021

Vineri , 11 Iunie 2021, 13:23

Exportă PDF - Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 16 iunie 2021 Tipărește pagina - Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 16 iunie 2021 Trimite unui prieten - Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 16 iunie 2021

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea datei de încetare a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public şi modernizarea acestuia în municipiul Oradea încheiat între Municipiul Oradea și societatea Luxten Lighting Company SA 2021-06-11 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind darea acordului de către Municipiul Oradea pentru participarea Societății Eco Bihor SRL la achiziția publică ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-biologică Oradea” complet.pct. 2.pdf 2021-06-15 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Județean Bihor pentru finanțarea în comun a activității muzeale prestate de Muzeul Țării Crișurilor – Complex Muzeal. 2021-06-15 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 398/27.05.2021 pentru completarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021. 2021-06-15 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de administrare a serviciului de iluminat public în mun. Oradea aprobat prin HCL nr. 246/31.03.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a gestiunii directe ca modalitate de administrare a serviciului de iluminat public în municipiul Oradea. 2021-06-15 majoritate absoluta

II. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de prefezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructura aferentă acestora „Construire complex sportiv - Obiectivul I” 0.00 - Plan incadrare.pdf0.01 - Plan de situatie - Scenariu A.pdf0.01.1 - Plan de situatie - Scenariu B.pdf0.01.2 - Plan de situatie - Obiectiv 1.pdf0.181 - Imagini perspective exterioare.pdfStudiu de Prefezabilitate_Memoriu general.docx 2021-06-16 majoritate absoluta

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 284 din 31.03.2021,privind declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 1.261 mp, și a construcţiilor - proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat, str. Iosif Vulcan”, din municipiul Oradea, județul Bihor, în sensul actualizării Anexelor 1, 3 și 4 la hotărâre 2021-06-16 majoritate calificata
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Oradea, pentru 10 pachete de amplasamente (cu câte 4 locații / pachet), în vederea amplasării de panouri publicitare, respectiv a documentației de atribuire a pachetelor de amplasamente 2021-06-16 majoritate absoluta

Fișiere - Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 16 iunie 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator