Trimite unui prieten

Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 27 mai 2021

Joi , 20 Mai 2021, 12:58

Exportă PDF - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 27 mai 2021 Tipărește pagina - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 27 mai 2021 Trimite unui prieten - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 27 mai 2021

I DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2020 2021-05-20 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Aprilie 2021 2021-05-20 Majoritate absolută
3 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun rezultat dintr-o investiţie în infrastructura de alimentare cu energie termică executată si finalizată de un terț pe domeniul public al Municipiului Oradea 2021-05-20 Majoritate absolută
4 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-05-20 majoritate absolută
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de asociere între municipiul Oradea, comuna Biharia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 2021-05-20 majoritate absolută
15 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 2021-05-20 majoritate absolută
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în concesiunea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcţiune 2021-05-20 majoritate absolută
17 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2020 2021-05-20 majoritate absolută
31 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, respectiv Municipiul Oradea. 2021-05-20 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoregio. 2021-05-24 majoritate simpla
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021. COMPLET.PCT. 42.pdf 2021-05-24 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2020. 2021-05-24 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de tarifare aplicate locuințelor pentru care este finalizată procedura de reglementare în baza H.C.L. nr. 640/2015 (actualizată prin H.C.L. nr. 1596/2019) 2021-05-25 majoritate absoluta
58 Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021. 2021-05-25 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscal și nefiscale născute în perioada stării de urgență/alertă și datorate bugetului local de către persoanele juridice și fizice. 2021-05-25 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor privind reorganizarea, în colaborare cu Consiliul Județean Bihor, a activităților muzeale din jud. Bihor și Municipiul Oradea. 2021-05-26 majoritate absoluta
73 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Societatea Termoficare Oradea SA a unui activ fix proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013. 2021-05-26 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei. 2021-05-26 majoritate absoluta
75 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA. 2021-05-26 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A. 2021-05-26 majoritate absoluta
80 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2021 respectiv, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, la societatea Administrația Domeniului Public SA. 2021-05-26 majoritate absolută
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2020. 2021-05-26 majoritate absolută
82 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 mai 2021 (prima convocare) şi în data de 28 mai 2021 (a doua convocare) 2021-05-26 majoritate absolută
83 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 mai 2021 (prima convocare) şi în data de 28 mai 2021 (a doua convocare) 2021-05-26 majoritate absolită
84 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021 2021-05-26 majoritate absolută
85 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2020. 2021-05-26 majoritate absolută
86 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, începând cu 01.06.2021 a unor spații proprietatea Municipiului Oradea. 2021-05-26 majoritate absolută

II. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 61 mp - identificat cu nr. cadastral 209654, înscris în CF 209654 - Oradea, situat în zona străzii Camil Petrescu 2021-05-20 Majoritate calificată
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 10 mp, identificat cu nr. cadastral 209375, înscris în CF 209375 - Oradea, situat în zona străzii Valentina Boștină 2021-05-20 Mjoritate calificată
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 39 mp, identificat cu nr. cadastral 210016, înscris în CF 210016 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului 2021-05-20 Majoritate calificată
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 43 mp, identificat cu nr. cadastral 207000, înscris în CF 207000 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului 2021-05-20 Majoritate calificată
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 106 mp, identificat cu nr. cadastral 209566, înscris în CF 209566 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii 2021-05-20 majoritate calificată
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 111 mp, identificat cu nr. cadastral 210232, înscris în CF 210232 - Oradea,situat în zona străzii Sofiei 2021-05-20 majoritate calificată
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 122 mp, identificat cu nr. cadastral 208534, înscris în CF 208534 - Oradea,situat în zona străzii Sofiei 2021-05-20 Majoritate calificată
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 198 , identificat cu nr. cadastral 209705, înscris în CF 209705 - Oradea, situat în zona străzii Suișului 2021-05-20 Majoritate calificată
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 282 mp, identificat cu nr. cadastral 207722, înscris în CF 207722 - Oradea,situat în zona străzii Romulus Guga 2021-05-20 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 1.317 mp, identificat cu nr. cadastral 210278, înscris în CF 210278 - Oradea și pentru adoptarea unor măsuri în scopul realizării drumului public studiat prin HCL nr. 866/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare Parcelare teren pentru construire locuințe și dotări în zona str. Izvorului - Cartier Diaspora 2021-05-20 Majoritate calificată
19 Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune din CF 9074 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 2.008 mp cu nr. topo 6753/2, teren situat în zona străzii Adevărului 2021-05-20 Majoritate calificată
20 Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune din CF 204064 - Oradea, respectiv înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 64 mp cu nr. topo 4219/2, înscris în CF 204064 - Oradea, 2021-05-20 majoritate calificată
21 Proiect de hotărâreprivind sistarea stării de indiviziune din CF 174076 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 231 mp cu nr. topo 629/77 - Seleuș, teren situat în zona străzii Liszt Ferenc 2021-05-20 majoritate calificată
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 210210 și 210157, precum și a imobilelor înscrise în CF 186822, 210211 și 210159 - Oradea, 2021-05-20 majoritate absolută
23 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 182140, înscris în CF 182140 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-05-20 majoritate calificată
24 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166915, înscris în CF 166915 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-05-20 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169210, înscris în CF 169210 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-05-20 majoritate calificată
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.410 mp, reprezentând teren situat în zona amplasamentului noului parc din municipiul Oradea - str. Aurel Covaci 2021-05-20 majoritate absolută
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 27 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe de teren, în vederea extinderii construcției existente, situată în mun. Oradea, str. Transilvaniei nr. 25, în favoarea societății Polena Exim S.R.L. 2021-05-20 majoritate absolută
28 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcțiilor constând în garduri – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Piersicilor – tronson cuprins între str. Calea Bihorului și str. Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre. 2021-05-20 majoritate calificată
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea reducerii cu 50% a chiriei aferente spaţiului comercial situat în mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21, ap. 20A, în favoarea societății Artus Exim S.R.L. 1.jpeg2.jpeg4.jpeg3.jpeg 2021-05-20 majoritate absolută
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a locuințelor libere gestionate de Municipiul Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar. 2021-05-20 majoritate absolută
32 Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței și a atribuțiilor Comisiei de analiză a solicitărilor privind locuințele gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, altele decât locuințele sociale și locuințele pentru tineri construite din fondurile ANL. 2021-05-21 majoritate simpla
33 Proiect de hotărâre pentru vânzarea directă a cotei de 36/245 mp teren, identificată cu nr. cad. 209256, înscrisă în CF nr. 209256 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Pandurilor nr. 20, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare. 2021-05-21 majoritate calificata
34 Proiect de hotărâre pentru aporbarea vânzării directe a suprafeței de 36 mp teren, identificată cu nr. cad. 178364, înscrisă în CF nr. 178364 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Dobrogei nr. 2, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare. 2021-05-21 majoritate calificata
35 Proiect de hotărâre pentru vânzarea a cotei de 97/744 mp teren, identificată cu nr. cad. 209533, înscrisă în CF nr. 209533 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Zalăului nr. 13, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare. 2021-05-21 majoritate calificata
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării directe a suprafeței de 769 mp teren, identificată cu nr. cad. 199078, înscrisă în CF nr. 199078 – Oradea, situată în mun. Oradea, str. Corneliu Baba nr. 1/G, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare. 2021-05-21 majoritate calificata
37 Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de către Municipiul Oradea a terenului, în suprafață totală de 2.075,25 mp, aflat în indiviziune în imobilul situat în mun. Oradea – în zona str. Lotus, înscris în CF nr. 175117 – Oradea, având destinația de parte a amplasamentului necesar realizării proiectului de utilitate publică de interes local „Amenajare Grădină urbană Nufărul”. 2021-05-21 majoritate calificata
38 Proiect de hotărâre pentru respingerea cererii privind preluarea în proprietatea Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 1.666 mp, identificat cu nr. cad. 179945, înscris în CF 179945 – Oradea, reprezentând drum privat situat în zona str. Plantelor. 2021-05-21 majoritate calificata
44 Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 1028/17.12.2020, cu privire la terenul necesar edificării unui nou spital în Municipiul Oradea, str. Vlădeasa nr. 1 și pentru aprobarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de pe amplasament. 2021-05-24 majoritate calificată
50 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 1.061, 42 mp, și a construcţiilor - proprietate privată aparținând unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul lucrării de interes public local “Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”, din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-05-25 majoritate calificata
51 Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Oradea, pentru 10 pachete de amplasamente (cu câte 4 locații / pachet), în vederea amplasării de panouri publicitare, respectiv a documentației de atribuire a pachetelor de amplasamente 2021-05-25 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață totală de 1.524 mp - cu construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsonul 3 respectiv pentru suprafețele rămase neexpropriate din tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri 2021-05-25 majoritate calificata
60 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 5.289 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren, situată în mun. Oradea, str. Borșului nr. 37 K, în favoarea proprietarului construcțiilor de pe acest teren, precum și abrogarea HCL 338 din 29.04.2021. 2021-05-25 majoritate calificată
61 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 157989, înscris în CF 157989 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren 2021-05-25 majoritate calificata
62 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 142/2021 cu privire la cererea de trecere a Anexei – Boxă parte, situată în mun. Oradea, str. M. Corvin nr. 1, din domeniul public al Statului în domeniul public al UAT – mun. Oradea, jud. Bihor. 2021-05-25 majoritate calificată
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza PT pentru reabilitarea fațadelor, schimbare acoperiș și reparații tâmplărie, organizare de șantier, semnalistică firme, Oradea, str. Libertății nr. 2 – 4. 2021-05-26 majoritate absoluta

III. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - mansardare si modificare apartament 1, etajare si modificare apartament 2 in vederea amenajarii a 3 apartamente, str. Mihai Eminescu, nr.6, nr.topo.888/2, 889/2– Oradea 2021-05-24 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa str. Fantanilor, nr.10 nr.cad.202621 – Oradea 2021-05-24 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – etajare, extindere și reabilitare corp C2, desființare C3, C4, str. Menumorut, nr. cad. 179395 - Oradea 2021-05-24 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective (maxim 2 unități locative), str.Caișilor, nr.cad. 210296, 210295 (provenit din dezmembrarea nr.cad.205341) Oradea 2021-05-25 majoritate absoluta
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hală de depozitare și birouri, str. lascăr Catargiu, nr. cad. 152333, 154967, 155180 Oradea. 2021-05-26 majoritate absoluta
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ (Etapa 2) – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative, functiuni complementare/servicii, str. Episcop Ioan Alexi, nr.cad.152669, nr.cad.208414, nr.cad.208415 - Oradea 2021-05-26 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire locuinte unifamiliale sau semicolective cu maxim doua unitati locative, str.Piersicilor, nr.44, nr.cad.164824 - Oradea 2021-05-26 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Parcelare terenpentru amplasare locuințe unifamiliale sau colective cu max. 2 unități locative S(D)+P+E(M), str. Ioan Pop Reteganul, nr. cad. 185158, nr. cad. 203520, nr. cad. 207453 – Oradea. 2021-05-26 majoritate absoluta
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru schimbare destinație din locuință în pensiune – nr. cad. 170493 – str. Feldioarei nr. 3 Oradea. 2021-05-26 majoritate absoluta
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru demolare parțială și etajare locuință existentă – str. Titu Maiorescu nr. 17 A, nr. cad. 204485 – Oradea. 2021-05-26 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, str. I. Bradu, nr. cad. 161522 Oradea. 2021-05-26 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire supermarket str. Ogorului, nr. cad. 204817, 209885 – Oradea. 2021-05-26 majoritate absoluta
87 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru mansardare și extindere ap.1, creare acces, modificări interioare/exterioare și schimbare destinație (spații comerciale, birouri) – Parc Traian nr.15, nr.topo 551/1, 552/1, 551/2, 552/1/I- Oradea 2021-05-26 majoritate absolută

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare lui Funcționare al structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea. 2021-05-24 majoritate simpla
47 Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării din partea Societății Hornbach Centrala SRL, constând în reperații acoperiș și placare cu polistiren fațade, zugrăveli la fațade fără schimbarea culorii Centrului de Îngrijire de Zi Oradea. 2021-05-24 majoritate absoluta

DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
53 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea în vederea organizării în comun a unor acțiuni culturale în Municipiul Oradea 2021-05-26 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Cap. I, art.1, pct. 2 din H.C.L. 44/2020 privind încheierea Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a adnimistrării acestuia de către Primăria Municipiului Oradea. 2021-05-25 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre privind desființarea instituției publice de interes local, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural – instituție cu personalitate juridică 2021-05-26 majoritate absoluta

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
54 Proiect de hotărâre privind abrogarea Art.2 și Art.3 din H.CL. NR.178/2021 și aprobarea bugetului cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției “Extinderea Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” 2021-05-25 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 718/2020 prin care a fost aprobată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Oradea. pct. 57 anexa.pdf 2021-05-25 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2021-05-26 majoritate absoluta

VII. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interveție, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din aceasta, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Calea Clujului, tronson girație pasaj peste calea ferată-intrare în Oșorhei” 2021-05-25 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiţie „Realizare alimentare linie de tracțiune pentru punctul de injecție în zona Aura” 2021-05-26 majoritate absoluta

Fișiere - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 27 mai 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator