Trimite unui prieten

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.01.2021

Vineri , 22 Ianuarie 2021, 10:16

Exportă PDF - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.01.2021 Tipărește pagina - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.01.2021 Trimite unui prieten - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.01.2021

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind retragerea din concesiunea societatății Termoficare Oradea SA a unor active fixe prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-01-22 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Octombrie, Noiembrie şi Decembrie 2020 2021-01-22 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar. 2021-01-22 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020. 2021-01-25 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-01-25 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind acceptarea numirii societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în calitate de administrator al societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. 2021-01-26 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) şi în data de 01 februarie 2021 (a doua convocare) 2021-01-26 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) şi în data de 1 februarie 2021 (a doua convocare) 2021-01-26 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6, alin.6.4. din contractul de administrare nr. 258573 din 19.10.2015 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin încheiarea unui act adițional. 2021-01-28 majoritate absoluta

DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru „Modernizare str. pictor Roman Mottl”. 2021-01-22 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a II-a recomandată de proiectant pentru „Modernizare str. Americii” 2021-01-22 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant pentru „Modernizare str. Caporal Constantin Mușat” 2021-01-22 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Veteranilor” 2021-01-22 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. episcop Radu Demeteriu” 2021-01-22 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare apă potabilă și branșament electric pe str. Ion Bogdan, municipiul Oradea” 2021-01-22 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Coriolan Hora, municipiul Oradea” 2021-01-22 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție 2021-01-22 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Colector pluvial pentru Dealul Ciuperca, municipiul Oradea, județul Bihor” 2021-01-22 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru „Bretea de legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3” 2021-01-25 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru “Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora” 2021-01-26 majoritate absoluta

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hala, sediu firma, statie betoane str. Ogorului, nr. 2L, nr.cad. 194326, Oradea 2021-01-22 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Etajare partiala casa existenta, inchidere terasa acoperita, modernizare casa, modificari interioare-exterioare, reabilitare fatada, str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.8, nr.cad. 206707 – Oradea 2021-01-22 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale; Parcelare teren pentru locuinte individuale zona str.Raspantiilor, nr.cad.12123, 12124, 18975, 206036, Oradea 2021-01-25 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire piscina de initiere si anexe, str. Barsei, nr.20, nr.cad.188863, nr.cad.157275, nr.cad. 206218, nr.cad.191184 – Oradea 2021-01-26 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Restructurarea fostei incinte Rovex Desfiintare, refunctionalizare si extindere corpuri existente Construire corpuri noi cu functiune mixta str.Grivitei, nr.9-11 nr.cad. 208805 – Oradea 2021-01-26 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite aplicarea sancţiunilor 2021-01-26 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente 2021-01-26 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.451 din 30 iunie 2003 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea 2021-01-26 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, 2021-01-26 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de regenerare urbană – Centrul Cartierului Rogerius - și a planului de acțiuni. Anexa 2.pdfAnexa 3.pdfAnexa 4.pdf 2021-01-26 majoritate absoluta
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activităților industriale PUZ pentru subzona 1 din masterplan – construire 4 hale, zona str.Uzinelor – str.Beothi Odon, Oradea nr.cad. 171427, 171440, 171441, 171444, 171446, 171447, 171449, 171450 2021-01-27 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative), str.Piersicilor, nr.cad.179455, Oradea 2021-01-27 majoritate absoluta
60 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru modificare P.U.D. aprobat cu HCL 159/2002 și construire casă, str. Haydn nr. 14A, nr.cad. 17548 – Oradea 2021-01-27 najoritate absoluta

D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea 2021-01-22 majoritate simpla
47 Proiect de hotărâre privind propunerea de desfiinţare a serviciului social fără personalitate juridică – Centrul social cu destinaţie multifuncţională „CANDEO” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea înfiinţat prin HCL 147/10 martie 2015 2021-01-26 majoritate simpla

COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 872/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2021-01-22 majoritate simpla
11 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Dușe Traian – Adrian, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta. 2021-01-22 majoritate simpla
61 Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al Municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare. 2021-01-27 majoritate simplă

DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.123 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația „pistă de biciclete”, situată în str. Mircea Emilian Chitul 2021-01-22 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 581 din 24.07.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre 2021-01-22 majoritate calificată
17 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 616 din 14.08.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre 2021-01-22 majoritate calificata
18 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020,pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre 2021-01-22 majoritate calificata
19 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 617 din 14.08.2020, pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Viilor”, în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 2021-01-22 majoritate calificata
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la faza PT, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșscolară în municipiul Oradea”. 2021-01-24 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12,în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil” 2021-01-25 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2021-01-25 majoritate aboluta
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finalăaprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 2019 2021-01-25 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 615/2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcțiilor constând în garduri – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Cireșilor – tronson cuprins între str. Strugurilor și intersecția cu str. Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre. 2021-01-25 majoritate calificată
31 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață totală de 2.730 mp - cu construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului complet.pct. 31_redacted.pdf 2021-01-25 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în zona str. Calea Clujului – Uzina de apă. 2021-01-25 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate construcții situate în str. Veteranilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, valabile pentru anul 2021. 2021-01-25 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a 13 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate de „curți – grădini” situate între str. Henrik Ibsen și Veteranilor, valabil –pentru anul 2021. 2021-01-25 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. General Magheru nr. 7, încheiat cu Partidul Național Liberal - Filiala Bihor 2021-01-25 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, încheiat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor 2021-01-25 majoritate absoluta
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 29 mp, identificat cu nr. cadastrale 209106 și 209113, înscrise în CF 209106 și 209113 - Oradea, situate în zona străzii Șanțului 2021-01-25 majoritate calificată
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea 2021-01-25 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a două parcele, identificate cu nr. cadastral 209175 - Oradea, în suprafață de 2.076 mp, respectiv cu nr. cadastral 209177 - Oradea, în suprafață de 1.264 mp, situate în Parcul Industrial Eurobusiness 3 - str. Uzinelor 2021-01-25 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.879 din 12.11.2020 pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice/juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre 2021-01-26 majoritate calificata
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren cu nr. topo 2420 din CF 169363 - Oradea, reprezentând suprafața de teren aferentă apartamentului nr. 1, (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în str. Jean Calvin nr. 13 2021-01-26 majoritate calificată
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.106 mp teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu categoria de folosință „drum” – pista de biciclete, str. Emilian Mircea Chitul – Sfântul Apostol Andrei. 2021-01-26 majoritate calificată
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL 726/2020 privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (Cartierul Tineretului) 2021-01-26 majoritate calificata

VII. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2021-01-22 majoritate simplă

Fișiere - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29.01.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator