Trimite unui prieten

Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2021

Miercuri , 23 Iunie 2021, 8:51

Exportă PDF - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2021 Tipărește pagina - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2021 Trimite unui prieten - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2021

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Extindere și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Plantelor, str. Arinului,str. Abrudului, str. Episcop Radu Demetriu, str. Veteranilor din municipiul Oradea” 2021-06-23 majoritate absolută
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție“Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str.Postăvarului, str. Dunărea, str. Mioriței, str. Principatelor Unite din municipiul Oradea” 2021-06-24 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție“Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Ștefan Zweig, str. G. I. Sisești, str. Ioan Ciordaș, str. Cercului, str. Sinaia și str. Lirei din municipiul Oradea” 2021-06-24 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție“Extindere retele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. George Bacaloglu, str. Caporal Constantin Mușat, str. Ion Isaiu și str. Americii, municipiul Oradea” 2021-06-24 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) şi anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2021-06-25 majoritate absolută
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobilară din Calea Aradului” în municipiul Oradea 2021-06-25 majoritate absolută
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea retransmiterii sectorului de drum național CORA km 5+496,70 ÷ 6+459,34 din administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, județul Bihor în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S. A. 2021-06-25 majoritate absolută
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, Soluția 3 – subvarianta Soluția 3.1 recomandată de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural” în municipiul Oradea 2021-06-25 majoritate absolută

II DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării preţurilor şi tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare – epurare şi canal pluvial complet.pct. 5.pdf 2021-06-24 majoritate absolută
6 Proiect de hotărâre privind concesionarea către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019 2021-06-24 majoritate absolută
7 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Mai 2021 2021-06-24 majoritate absolută
8 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea S.A. a activului fix“ Clădire PT 860 str.Grădinarilor nr. 8“, proprietate publică a Municipiului Oradea, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-06-24 majoritate absolută
9 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA 2021-06-24 majoritate absolută
50 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 12.304 mp cu societatea Costa V.O.C. Impex S.R.L. 2021-06-25 majoritate absolută
51 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 iunie 2021 (prima convocare) şi în data de 30 iunie 2021 (a doua convocare) 2021-06-25 majoritate absolută
52 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6. ,,Alte măsuri”, pct.a din HCL nr. 466/27.05.2021 privind desființarea instituției publice de interes local MUZEUL ORAȘULUI ORADEA – COMPLEX CULTURAL – instituție cu personalitate juridică 2021-06-25 majoritate absolută
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Administraţia Domeniului Public SA Oradea 2021-06-25 majoritate absolută
58 Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Oradea Transport Local S.A., aprobarea formei contractului de mandat și a indicatorilor de performanță pentru mandatele 2021-2025 complet.pct. 58.pdf 2021-06-25 majoritate absolută
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului redevenței datorate de operatorul SC Termoficare Oradea SA complet.pct. 59.pdf 2021-06-25 majoritate absolută
60 Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Compania de Apă Oradea S.A., aprobarea formei contractului de mandat și a indicatorilor de performanță pentru mandatele 2021-2025 complet.pct. 60.pdf 2021-06-25 majoritate absolută
62 Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordări sumei de 3.108.080 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2021 2021-06-25 majoritate absolută
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 5.580.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2021 2021-06-25 majoritate absolută
66 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 896/2020 de stabilire a impozitelor, taxelor și tarifelor locale pe anul 2021 2021-06-25 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în vederea realizării unui TERMINAL CARGO la Aeroportul Internaţional Oradea 2021-06-28 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Oradea pe anul 2021 2021-06-25 majoritate absoluta

III INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.331/2013 – Construire vila turistica si imprejmuire teren, str. Colinelor, nr.150A, nr.cad.178148, Oradea 2021-06-24 majoritate absolută
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru extindere și moderniazare clădire, str. Călărașilor nr. cad. 207045, Oradea. 2021-06-28 majoritate absoluta
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire showroom anvelope și componente electronice str. Matei Corvin, nr. Cad. 209799, 209800 – Oradea. 2021-06-28 majoritate absoluta
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință str. Prunilor nr. 5 E, nr. Cad. 160362 - Oradea. 2021-06-28 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – regenerare urbană, amenajare parcare publică, construire magazine Mc Donald’s, str. Lacul Roșu nr. cad. 174695, 197686, 12247, 207733, 207799, Oradea. 2021-06-28 majoritate absoluta

IV DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă totală de 46 mp - înscris în CF 207358 și CF 207359 - Oradea, situat în zona străzii Apateului 2021-06-25 majoritate calificată
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 57 mp - identificat cu nr. cadastral 210464, înscris în CF 210464 - Oradea, situat în zona străzii Petru Maior 2021-06-25 majoritate calificată
13 Proiect de hotărâre pentru preluarea în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 7 mp, identificat cu nr. cadastral 203026, înscris în CF 203026 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei 2021-06-25 majoritate calificată
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 14 mp, identificat cu nr. cadastral 210268, înscris în CF 210268 - Oradea, situat în zona străzii Bunyitay Vince 2021-06-25 majoritate calificată
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral 210582, înscris în CF 210582 - Oradea, situat în zona străzii Bulgarilor 2021-06-25 majoritate calificată
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 34 mp, identificat cu nr. cadastral 210234, înscris în CF 210234 - Oradea,situat în zona străzii Sofiei 2021-06-25 majoritate calificata
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 209427, înscris în CF 209427 - Oradea, situat în zona străzii Jurcsák Tibor 2021-06-25 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 38 mp - identificat cu nr. cadastral 210214, înscris în CF 210214 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria 2021-06-25 majoritate calificată
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 45 mp, identificat cu nr. cadastral 210407, înscris în CF 210407 - Oradea, situat în zona străzii Caișilor 2021-06-25 majoritate calificată
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 71 mp, identificat cu nr. cadastral 208008, înscris în CF 208008 - Oradea, situat în zona străzii Franz Joseph Haydn 2021-06-25 majoritate calificată
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 82 mp, identificat cu nr. cadastral 210384, înscris în CF 210384 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria 2021-06-25 majoritate calificată
22 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 117 mp - identificat cu nr. cadastral 210694, înscris în CF 210694 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor 2021-06-25 majoritate calificată
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 122 mp, identificat cu nr. cadastral 208534, înscris în CF 208534 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2021-06-25 majoritate calificată
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 129 mp, identificat cu nr. cadastral 210674, înscris în CF 210674 - Oradea,situat în zona străzii Vasile Lucaciu 2021-06-25 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 402 mp, identificat cu nr. cadastral 209753, înscris în CF 209753 - Oradea, situat în zona străzii Atacului 2021-06-25 majoritate calificată
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață totală de 965 mp - identificat cu nr. cadastral 210332, înscris în CF 210332, situat în zona străzii Vișinilor 2021-06-25 majoritate calificată
27 Proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri în scopul realizării drumului public studiat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 893 din 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare Parcelare teren pentru construire locuințe individuale și dotări zona str. Ogorului 2021-06-25 majoritate calificată
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203549, înscris în CF 203549, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205628, înscris în CF 205628, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203596, înscris în CF 203596, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 207599, înscris în CF 207599, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 182241, înscris în CF 182241, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 187753, înscris în CF 187753, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 183626, înscris în CF 183626, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 190 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 210098, înscris în CF 210098, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor 2021-06-25 majoritate calificată
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.007 mp, identificată cu nr. cadastral 192690, înscrisă în CF 192690 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă 2021-06-25 majoritate calificată
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 3.453 mp,identificat cu nr. cadastral 207707, înscris în CF nr. 207707 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Depozitului nr. 4, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare,în favoarea societății Dorex A&J S.R.L. 2021-06-25 majoritate calificată
38 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 5.924 mp, înscris în CF 195038 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Genius Mind Consultancy S.R.L. 2021-06-25 majoriate calificată
39 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 333 / 1.333 mp teren, înscrisă în CF 209914 - Oradea, situată în str. Thurzó Sándor nr. 34, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren 2021-06-25 majoritate callificată
40 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului - în suprafață de 400 mp - înscris în CF 188401 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Rapsodiei nr. 3A, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren 2021-06-25 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT - Județul Bihor în domeniul public al UAT - Municipiul Oradea, a suprafeței totale de 8.912 mp teren în vederea extinderii rețelei stradale din Municipiul Oradea 2021-06-25 majoritate calificată
42 Proiect de hotărâre pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea Asociației „Acțiunea Felix”, pentru imobilul - teren cu suprafața de 33.024 mp - înscris în CF 204493 - Oradea, ocupat de construcții agrozootehnice, situat în Calea Sântandrei nr. 118 2021-06-25 majoritate absolută
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 4.247 mp, reprezentând imobilul situat în mun. Oradea, în zona străzii Piersicilor nr. 18R. 2021-06-24 majoritate calificata
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața totală de 4.364 mp, reprezentând terenuri - proprietatea Municipiului Oradea - situate în zona străzii Gheorghe Doja 2021-06-25 majoritate absolută
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafața de 37 mp, respectiv pentru acordarea dreptului de uz și servitute pe acest teren, cu titlu oneros, în favoarea imobilelor cu nr. cadastrale 209219 ÷ 20922, 209261, 209262 și 182403 - Oradea, în vederea amplasării și exploatării unei rețele de canalizare de descărcare gravitațională a apelor menajere și pluviale în rețeaua municipală de pe strada poet Gheorghe Pituț 2021-06-25 majoritate calificată
46 Proiect de hotărâre pentru repartizarea unei locuințe disponibilă pentru tineri, destinată închirierii,construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finalăaprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 127 din 2019 2021-06-25 majoritate absolută
47 Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere ale Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2021-06-25 majoritate absolută
48 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 272 din 2011 privind aprobarea unor măsuri administrative de modificare şi completare a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Blocului de Microgarsoniere din mun. Oradea, str. Moreni, nr. 2 2021-06-25 majoritate simplă
49 Proiect de hotărâre pentru modificarea poz. 8 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 615 din 14.08.2020,privind declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local„Modernizare strada Cireșilor tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor”în sensul corectării unei erori materiale 2021-06-25 majoritate calificată
56 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 286 din 31.03.2021, privind procedura de expropriere a terenurilor în suprafață totală de 2.010 mp și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea străzii Dealului” 2021-06-25 majoritate absolută
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publiă cu plic închis, resectiv a documentației de atribuire pentru 9 (nouă) chioșcuri/căsuțe din lemn, cu destinația de spații comerciale, în vederea derulării de activități comerciale permanante, situate în incinta „Orășelului Copiilor” din municipiul Oradea 2021-06-25 majoritate absolută
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 1.526 mp, proprietate privată aparținând unor persoane fizice și juridiceafectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Calea Clujului, tronson girație peste calea ferată - intrare în Oșorhei", din municipiul Oradea, jud. Bihor 2021-06-25 majoritate calificată

V DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
54 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Consiliul Județean Bihor în vederea organizării în comun a unor acțiuni culturale în Municipiul Oradea 2021-06-25 majoritate absoluta
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Oradea. pct. 75 anexa.docxcompletare pct. 75.pdf 2021-06-28 majoritate simpla
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Oradea 2021-06-28 majoritate simpla
76 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru înființarea unei noi unități sanitare publice de interes local prin unificarea unităților sanitare publice de interes local din Municipiul Oradea: Spitalulul Județean și Spitalul Municipal ,,Dr. Gavril Curtean” 2021-06-29 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de închiriere privind spaţiile din Cetatea Oradea, corp G și H situat în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41 2021-06-29 majoritate absoluta

Fișiere - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator