Trimite unui prieten

Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 25.02.2021

Vineri , 19 Februarie 2021, 8:51

Exportă PDF - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 25.02.2021 Tipărește pagina - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 25.02.2021 Trimite unui prieten - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 25.02.2021

I. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Depunerea jurământului de către consilierii supleanți din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea conform Încheierii Civile nr. 184/26.01.2021 și nr. 309/10.02.2021. 1613731833_hotarare civila..pdf 2021-02-19
2 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Chiană Laurențiu Alin, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta. 2021-02-19 Cf. Art. 55, al. 6 din Ordinul nr. 25/2021

II. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
50 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down”. 2021-02-19 majoritate simpla

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „MODERNIZARE STRADA GEORGE BACALOGLU” 2021-02-19 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Pista de biciclete , alee de acces auto , imprejmuire si racord la reteaua de canalizare a cladirii vestiarului bazei sportive in zona strazii Codrilor – Strand Dinamo” Deviz general.pdfpct. 41 Plan incadrare.pdfpct. 41 Studiu de fezabilitate.pdf 2021-02-19 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare pista de alergare str.Sovata – mal Crisul Repede” pct. 42. Pista alergare Sovata_parte desenata.pdfpct. 42. Pista alergare Sovata_SF parte scrisa.pdfpct. 42. Pista de alergare Sovata_deviz general.pdf 2021-02-19 majoritate absoluta

IV. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune aflate în derulare referitor la terenurile, situate în Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, ce au fost concesionate în scopul construirii de locuinţe 2021-02-19 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205632, înscris în CF 205632 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
6 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205644, înscris în CF 205644 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
7 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205626, înscris în CF 205626 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren. 2021-02-19 majoritate calificată
8 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205634, înscris în CF 205634 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
9 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203590, înscris în CF 203590 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
10 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203589, înscris în CF 203589 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian(în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren. 2021-02-19 majoritate calificată
11 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166872, înscris în CF 166872 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
12 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
13 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului - în suprafață de 382 mp - identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren. 2021-02-19 majoritate calificată
14 Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele, în suprafață de 1.007 mp,identificată cu nr. cadastral 192691, înscrisă în CF 192691 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă, situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 7A, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 2021-02-19 majoritate calificată
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 65 / 447 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178316, înscrisă în CF nr. 178316 - Oradea, situată în str. Liszt Ferenc, la preţul stabilit prin Raport de evaluare. 2021-02-19 majoritate calificată
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265, înscrisă în CF nr. 207265 - Oradea, situată în str. caporal Constantin Mușat, la preţul stabilit prin Raport de evaluare. 2021-02-19 majoritate calificată
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 53 mp teren,identificată cu nr. cadastral 208182, înscrisă în CF nr. 208182 - Oradea, situată în str. Aleea Sulfinei, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea societății Euro Max Investment S.R.L. 2021-02-19 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre pentru vânzarea directă a cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013, înscrisă în CF nr. 153013 - Oradea, situată în str. Cuza Vodă, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare 2021-02-19 majoritate calificată
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 834 mp teren, identificat cu nr. cadastral 204430, înscris în CF nr. 204430 - Oradea, situat în str. Piatra Craiului, la preţul stabilit prin Raport de evaluare 2021-02-19 majoritate calificată
20 Proiect de hotărâre pentru vânzarea suprafeței de 528 mp teren,identificată cu nr. cadastral 184985, înscrisă în CF nr. 184985 - Oradea, situată în str. Fabricilor, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare complet. pct. 20_redacted.pdf 2021-02-19 majoritate calificată
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cotei de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355, înscrisă în CF nr. 196355 - Oradea, situată în str. Graurilor, la preţul stabilit în Raportul de evaluare 2021-02-19 majoritate calificată
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării directe a suprafeței de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759, înscrisă în CF nr. 178759 - Oradea, situată în șoseaua Borșului, la preţul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea societății Lampart Trade S.R.L. complet. pct. 22.pdf 2021-02-19 majoritate calificată
23 Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cad. 205731, înscris în CF 205731 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea coproprietarului – societatea Vancol Com S.R.L. 2021-02-19 majoritate calificata
24 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 67 / 367 mp teren, înscrisă în CF 206973 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja nr. 46, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 474 mp, înscris în CF 209447 - Oradea, situat în str. Valea Frumoasă, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren 2021-02-19 majoritate calificată
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 504 mp, cu o construcție - casă din cărămidă, situată în str. Slatinei nr. 27, ce urmează a fi parte din amplasamentul aferent unui proiect de utilitate publică de interes local „Amenajare spațiu public urban - zona Rogerius, Municipiul Oradea” 2021-02-19 majoritate calificată
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 377 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Moviliței 2021-02-19 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața totală de 710 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Santăului 2021-02-19 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.073 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Apateului 2021-02-19 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 11 mp, identificat cu nr. cadastral 208674, înscris în CF 208674 - Oradea, situat în zona străzii Nufărului 2021-02-19 majoritate calificată
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 42 mp, identificat cu nr. cadastral 206788, înscris în CF 206788 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2021-02-19 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 96 mp, identificat cu nr. cadastral 191227, înscris în CF 191227 - Oradea, situat în zona străzii Cireșilor 2021-02-19 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii 2021-02-19 majoritate calificată
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață de 182 mp - identificat cu nr. cadastral 209579, înscris în CF 209579 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2021-02-19 majoritate calificată
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 201 mp, identificat cu nr. cadastral 209203, înscris în CF 209203 - Oradea, situat în zona străzii Suișului 2021-02-19 majoritate calificată
36 Proiect de hotărârepentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 68 mp - identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului 2021-02-19 majoritate calificată
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 71 mp - identificat cu nr. cadastral 209474, înscris în CF 209474 - Oradea, situat în zona străzii Petru Maior 2021-02-19 majoritate calificată
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 72 mp - identificat cu nr. cadastral 209117, înscris în CF 209117 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului 2021-02-19 majoritate calificată
39 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 17.575 mp,proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin” din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-02-19 majoritate calificată
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.401 mp, și a edificatelor (garduri) - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Cântărețului” complet. pct. 40_redacted.pdf 2021-02-19 majoritate calificată
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 110 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modrenizare str. Moviliței”. complet. pct. 51_redacted.pdf 2021-02-19 majoritate calificata
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.266 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modrenizare str. Valea Frumosă”. complet. pct. 52_redacted.pdf 2021-02-19 majoritate calificata
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finalăaprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019 2021-02-22 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea eliminării unui criteriu de calificare pentru închirierea locuințelor aparținând Municipiului Oradea, gestionate de Direcția Patrimoniu Imobiliar 2021-02-22 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2021-02-22 majoritate absoluta
58 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere/ comodat/ administrare, și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea 2021-02-22 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului comercial de tip chioșcsituat în incinta Sălii Sporturilor ”Antonio Alexe” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică 2021-02-22 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu comercial situat în incinta Bazei Sportive ”Ioșia” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică cu terasă 2021-02-22 majoritate absoluta
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,situat în mun. Oradea, str. Ana Ipătescu nr. 9, destinat activităților educative 2021-02-22 majoritate absoluta
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea 2021-02-22 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191, înscris în CF 181191, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-02-23 majoritate calificata
73 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 18.829 mp, înscris în CF 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L. 2021-02-23 majoritate calificată
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a cotei de 178 / 8.803 mp din nr. cadastral 202627 - Oradea, precum și pentru extinderea cu 178 mp a suprafeţei de teren concesionată, situată în str. Ogorului nr. 169, în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021 în favoarea societății Champion Car Wash S.R.L. 2021-02-23 majoritate absoluta
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de trecere a Anexei - Boxă parter SC = 30 mp, situată în municipiul Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor 2021-02-23 majoritate calificata
76 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2021-02-23 majoritate calificata
93 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafața de 753 mp, respectiv pentru transmiterea dreptului de servitute auto pe cota de 358 / 753 mp, în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917 - Oradea, deținut de societatea Euro Bison S.R.L., în mun. Oradea - str. Transilvaniei 2021-02-24 majoritate absoluta
97 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a Anexei nr. 1 pentru obiectivul de investitii : “Extinderea cresei si gradinitei nr. 28 cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea” 2021-02-25 majoritate absoluta

V. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România 2021-02-19 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei parțiale a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociaţia Atletic Club Oradea CAO 1910, aferentă sezonului competiţional 2020-2021 2021-02-19 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020 2021-02-19 majoritate simplă
47 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 2021-02-19 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 2021-02-19 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021 2021-02-22 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo 2021-02-22 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern 2021-02-22 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1551 din 2020 2021-02-22 majoritate absoluta
66 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheiaîn numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 8.050 mp cu societatea Izo Concept SRL 2021-02-22 majoritate absoluta
67 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare) complet.pct. 67.pdf 2021-02-22 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-02-22 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 februarie 2021 (prima convocare) şi în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2021-02-22 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2021. 2021-02-23 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019. complet.pct. 78.pdf 2021-02-23 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019 2021-02-23 majoritate absoluta
80 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021 2021-02-23 majoritate absoluta
83 Proiect de hotărâre privind retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a unor active fixe și concesionarea acestora către societatea Oradea Transport Local SA 2021-02-24 majoritate absoluta
84 Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de mobilizare stabilită prin contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 355532/2020 și prorogarea termenelor stabilite pentru aplicarea tarifelor aferente activității de salubrizare și a celor de depozitare deșeuri 2021-02-24 majoritate absoluta
87 Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company 2021-02-24 majoritate absoluta

VI. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
45 Proiect de hotărâre Privind modificarea capitolului III alin. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat cu HCL nr.983/26.11.2020 2021-02-19 majoritate simpla
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de apartamente in regim hotelier si alimentatie publica str. Avram Iancu nr.12, nr. cad. 184240 – Oradea 2021-02-19 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta unifamiliala si imprejmuire teren, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.1A, nr.cad.172774 – Oradea 2021-02-22 majoritate absoluta
71 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea. 2021-02-23 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere, recompartimentare si reabilitare casa, str. Locotenent colonel Ion Buzoianu, nr.21, nr.cad. 205255 – Oradea 2021-02-23 majoritate absoluta
85 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltarea unei zone de activitati economice cu caracter industrial (Ei) si a unei zone de institutii si servicii (Is); Construire depozit logistic si birouri, str. Corneliu Baba, nr.cad.12225, nr.cad.162064 – Oradea 2021-02-24 majoritate absoluta
86 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str. Calea Borsului, nr.49, nr.cad.198263, Oradea 2021-02-24 majoritate absoluta
94 Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale din plansa ” 06- Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”, aferente PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, privind incadrarea parcelelor identificate cu nr.cad.19162, 19109, 159162, 159171, str.Ogorului, Oradea, din UTR Lip in UTR Et 2021-02-24 majoritate absoluta
95 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare zona rezidentiala si parc public; Parcelare teren pentru locuinte individuale zona str.Valentina Bostina – str.Nicolae Toma, nr.cad.170439, 198562-:198603, Oradea 2021-02-24 majoritate absolută

VII. POLITIA LOCALA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
65 Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisia Locală de Ordine Publică și constituirea acesteia 2021-02-22 majoritate simpla

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
82 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat valoric, a indicatorilor tehnico – economici actualizați valoric ai proiectului, a analizei cost – beneficiu actualizată și a cheltuililor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea”. 2021-02-23 majoritate absoluta
89 Proiect de hotărâre privind abrogarea Art.2 si Art.3 din HCL nr. 676/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”,in conformitate cu OUG 114 2021-02-24 majoritate absoluta
90 Proiect de hotărâre privind abrogarea Art.2 si Art.3 din HCL nr. 677/19.07.2018 şi aprobarea bugetului cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”,in conformitate cu OUG 114 2021-02-24 majoritate absoluta
91 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului 2021-02-24 majoritate absoluta
92 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuţiei proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 2021-02-24 majoritate absoluta

IX. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
96 Proiect de hotărâre privind inlocuirea unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2021-02-25 majoritate simpla

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
88 Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020. 2021-02-24

Fișiere - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 25.02.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator