Trimite unui prieten

Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 31.03.2021

Miercuri , 24 Martie 2021, 0:00

Exportă PDF - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 31.03.2021 Tipărește pagina - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 31.03.2021 Trimite unui prieten - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 31.03.2021

I. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuției bugetară si a situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2020 2021-03-24 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-03-24 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere și a contribuției lunare de utilități pentru locuințele aflate în Centrul social cu destinaţie multifuncţională „Dignitas”, situat în Oradea, str. Eftimie Murgu, nr. 9 2021-03-24 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2021 2021-03-24 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2021-03-24 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local Sa, în vederea scoaterii din funcţiune 2021-03-24 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării din partea Societăţii Hornbach Centrala SRL constând în amenajarea unui spațiu verde și a unei piste de biciclete (pumptrack) 2021-03-24 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,,Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)” 2021-03-24 majoritate calificată
9 Proiect de hotărâre privind decalarea scadenței de plată a redevenței datorată pe anul 2020 Municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA, în baza contractului de delegare nr. 1/196/06.08.2013 2021-03-24 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu’’ Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune 2021-03-24 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordate societății comerciale MOBIVERSAL SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1007/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordată societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1007/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordate societății comerciale MAXIQ COMPUTER SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1007/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordată societății comerciale TRADECENTER SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1007/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investitiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1007/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale PELICAN IMPEX SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale HORNBACH CENTRALA SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020 2021-03-24 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021. 2021-03-24 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 6, înscris în C.F. nr. 76846, nr. topo 606/1/6. 2021-03-24 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 8, înscris în C.F. nr. 76845, nr. topo 606/1/8. 2021-03-24 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 3, înscris în C.F. nr. 2690, nr. topo 606/1/3. 2021-03-24 majoritate absoluta
39 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 1, înscris în C.F. nr. 2690, nr. topo 606/1/1. 2021-03-24 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 5, înscris în C.F. nr. 2690, nr. topo 606/1/5. 2021-03-24 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 21, ap. 1, înscris în C.F. nr. 156621-C1-U3. 2021-03-24 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale Biador Management SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020. 2021-03-24 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 7, înscris în C.F. nr. 18715, nr. topo 606/1/7. 2021-03-24 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 4A, înscris în C.F. nr. 72825, nr. topo 606/1/4A. 2021-03-24 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spatiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U1. 2021-03-24 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 5, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U5. 2021-03-24 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 2, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U4. 2021-03-24 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 1, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U2. 2021-03-24 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spatiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U12. 2021-03-24 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 6/A2, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U15. 2021-03-24 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spatiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U3. 2021-03-24 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spatiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U13. 2021-03-24 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 4, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U6. 2021-03-24 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 2, înscris în C.F. nr. 19536, nr. topo 606/1/2. 2021-03-24 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2021 – 2022 complet.pct. 56.pdf 2021-03-24 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor lunare aferente anului 2021, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea 2021-03-24 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Administrația Domeniului Public S.A., aprobarea formei contractului de mandat și a indicatorilor de performanță pentru mandatele 2021-2025 2021-03-24 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, aprobarea formei contractului de mandat și a indicatorilor de performanță pentru mandatele 2021-2025 2021-03-24 majoritate absoluta
61 Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 15, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor. 2021-03-24 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 31, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor. 2021-03-24 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor. 2021-03-24 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spațiu comercial, înscris în CF nr. 164238 – C1 – U1. 2021-03-24 majoritate simpla
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2021. complet.pct. 66.pdf 2021-03-29 majoritate absoluta
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 1.600.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2021 2021-03-26 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 3.500.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021 2021-03-26 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 60.071 mii lei din Fondul IID. 2021-03-26 majoritate absoluta
90 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor 2021-03-26 majoritate simpla
115 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021. 2021-03-29 majoritate absoluta
116 Proiect de hotărâre privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019. 2021-03-29 majoritate absoluta
118 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe reprezentând autobuze, proprietatea privată a Municipiului Oradea 2021-03-29 majoritate absoluta
119 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2021 2021-03-29 majoritate absoluta
120 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii Grădinița cu Program Prelungit „Eurobusiness”, unității de învățământ nou înființate, fără personalitate juridică. 2021-03-29 majoritate absoluta
121 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021. 2021-03-29 majoritate absoluta
126 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local SA pe anul 2021. 2021-03-30 majoritate absoluta
128 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 martie 2021 (prima convocare) şi în data de 01 aprilie 2021 (a doua convocare) 2021-03-30 majoritate absoluta
129 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 martie 2021 (prima convocare) şi în data de 01 aprilie 2021 (a doua convocare) 2021-03-30 majoritate absoluta
132 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2021 2021-03-30 majoritate absoluta
133 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a gestiunii directe ca modalitatea de administrare a serviciului de iluminat public în Municipiul Oradea 2021-03-30 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. Libertății, municipiul Oradea” 2021-03-24 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru “MODERNIZARE STRADA EUGEN GROZA” 2021-03-24 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru “MODERNIZARE STRADA JEAN SĂNDULESCU” 2021-03-24 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru “MODERNIZARE STRADA BODA OSZKÁR” 2021-03-24 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii-Mestecănișului” 2021-03-24 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „ Extindere rețea termică primară pe str. Oneștilor-3 imobile” 2021-03-24 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes local “MODERNIZARE STRADA JURCSÁK TIBOR” din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-03-24 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes local “MODERNIZARE STRADA EUGEN POTORAN” din municipiul Oradea, județul Bihor 2021-03-24 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei anexei 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) și anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2021-03-25 majoritate absoluta
95 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru “Modernizare strada FĂGĂRAȘULUI tronson strada Universității-strada Ceyrat” 2021-03-26 majoritate absoluta

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire hala metalica - service auto si amenajare parcare, str. Calea Clujului, nr.251, nr.cad.173853, Oradea 2021-03-24 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa si imprejmuire teren, str. Teleki Mihaly, nr.30A, nr.cad. 204706 – Oradea 2021-03-24 majoritate absoluta
87 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuinta (pe orizontala si pe verticala) str. Olteniei, nr.47 nr.cad.208025 – Oradea 2021-03-26 majoritate absoluta
88 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. Oradea aprobat cu H.C.L. nr. 50/2016. 2021-03-26 majoritate absoluta
93 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință, foișor și împrejmuire, str. Afinelor nr. 91, nr. cad. 200981 – Oradea. 2021-03-26 majoritate absoluta
94 Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire depozit piese de schimb, str. Calea Sântandrei nr. 40, nr. cad. 204634 – Oradea. 2021-03-26 majoritate absoluta
97 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firma si spatiu prestari servicii nepoluante str. Calea Santandrei, nr.108, cad.205491 – Oradea 2021-03-26 majoritate absoluta
98 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire două case pe parcelă și garaj, str. Sofiei, nr.26B, nr.cad. 209356 – Oradea 2021-03-29 majoritate absoluta
117 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu- construire casă D+P+E, împrejmuire și creare acces- str. Calea Adevărului nr.59D, nr.cad. 209797 – Oradea. 2021-03-29 majoritate absoluta
127 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamilale și semicolective cu maxim 2 unități locative, zona str.Ep.Ion Alexi și Ion Pop Reteganul- Oradea 2021-03-30 majoritate absoluta
130 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala parter, str. Facliei, nr.56B, nr.cad. 186360 – Oradea 2021-03-30 majoritate absoluta
131 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Demolare casa parter si construire corp C1 locuinta unifamiliala P+Mp, corp C2 locuinta unifamiliala Sp+P si modificare poarta de acces, str. Dobrogei, nr.14, nr.cad. 174887 – Oradea 2021-03-30 majoritate absoluta

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
29 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării ”Zilei Mondiale de conștientizare a autismului” 2021-03-24 majoritate absoluta
91 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcții cu numărul de posturi ale instituției. 2021-03-29 majoritate simpla
92 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea. 2021-03-26 majoritate simpla

V. POLITIA LOCALA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală Oradea. 2021-03-24 majoritate simpla
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2021. 2021-03-24 majoritate simpla

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
58 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza PT, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizare Bazin Olimpic, Aleea Ștrandului, Oradea”. 2021-03-24 majoritate absoluta
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață de 19 mp - identificat cu nr. cadastral 209207, înscris în CF 209207 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria 2021-03-26 majoritate calificată
71 Proiect de hotărâre pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoarea d-lui. Bodis Sándor, pentru imobilul - teren cu suprafața de 12 mp - înscris în CF 162801 - Oradea, ocupat de o construcție, situat în str. Republicii nr. 3 - 5, ca urmare a ajungerii la termen a duratei contractului de concesiune nr. 300 din 1996 2021-03-26 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe de teren, în favoarea proprietarilor din CF 154216-C1-U20, în vederea extinderii construcţiei existente în mun. Oradea, str. Transivaniei nr. 28 2021-03-26 majoritate absoluta
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.644 mp, reprezentând teren ocupat de construcții, situat în mun. Oradea, str. Santăului nr. 3A 2021-03-26 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 2.822 mp, reprezentând terenuri - proprietatea a Municipiului Oradea - situate în zona străzilor Plugului și Valea Nucului 2021-03-26 majoritate absoluta
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 950 mp, respectiv 82 mp, reprezentând terenuri situate în zona străzii Făgetului 2021-03-26 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.590 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea - situat în str. Atelierelor 2021-03-26 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre pentru aprobarea soluționării favorabile a cererii înaintată de Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului, de transmitere a imobilului, situat în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13B, județul Bihor, înscris în Cartea funciară nr. 202429 -Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea și din administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, în domeniul public al statului pentru a fi dat în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 2021-03-26 majoritate calificata
78 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 960 din 26.11.2020, privind declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor în suprafață totală de 2.042 mp și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 – Săldăbagiu de Munte)” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială complet.pct. 78.pdf 2021-03-26 majoritate calificata
79 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 1.261 mp, și a construcţiilor – proprietate privată aparținând unor persoane fizice și juridice – afectate de coridorul lucrării de interes public local “Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat, str. Iosif Vulcan”, din municiiul Oradea, județul Bihor complet.pct. 79.pdf 2021-03-26 majoritate calificata
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 877 mp, și a edificatelor (gard și pivnițe) – proprietate privată ale unor persoane fizice – afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Drumul Hotarului” complet.pct. 80.pdf 2021-03-26 majoritate calificata
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.010 mp, și a edificatelor (garduri) – proprietate privată ale unor persoane fizice - afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Dealului” complet.pct. 81.pdf 2021-03-26 majoritate calificata
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 154 mp, și a construcțiilor (pivnițe) – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Ciucașului” complet.pct. 82.pdf 2021-03-26 majoritate calificata
83 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 32 mp, identificat cu nr. cadastral 209825, înscris în CF 209825 – Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului 2021-03-26 majoritate calificata
84 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 71 mp, identificat cu nr. cadastral 209698, înscris în CF 209698 – Oradea, situat în zona străzii Adevărului 2021-03-26 majoritate calificată
85 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 28 mp, identificat cu nr. cadastral 210056, înscris în CF 210056 – Oradea, situat în zona străzii Făgetului 2021-03-26 majoritate calificata
99 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului – în suprafață de 2.880 mp – identificat cu nr. cadastral 206041, înscris în CF 206041 – Oradea, situat în zona străzii Bajor Andor 2021-03-29 majoritate calificată
100 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 203563 - Oradea, respectiv trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 8.320 mp teren, precum și pentru efectuarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea LIDL România SCS 2021-03-29 majoritate calificată
101 Proiect de hotărâre pentru aprobarea instrumentării dosarului tehnic privind accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” 2021-03-29 majoritate absoluta
102 Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 29.01.2021, referitoare la aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 726 din 2020, privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului) 2021-03-29 majoritate calificată
103 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 177291, înscris în CF 177291 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-03-29 majoritate calificată
104 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 4.262 mp, având ca obiect actualizarea datelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară referitoare la nr. cadastral înscris în CF 155149 - Oradea, situat în zona - șoseaua Borșului 2021-03-29 majoritate absoluta
105 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.494 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Căpșunilor 2021-03-29 majoritate absoluta
106 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 4.357 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului, respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2021-03-29 majoritate absoluta
107 Proiect de hotărâre pentru prelungirea locațiunii referitoare la spațiul situat în mun. Oradea, str. Bumbacului nr. 24, bl. AN30, în care își desfășoară activitatea Creșa nr. 13 „Lizuca și Patrocle” din mun. Oradea. 2021-03-29 majoritate absoluta
108 Proiect de hotărâre pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 64, în favoarea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor - Organizația Județeană Bihor. 2021-03-29 majoritate absoluta
109 Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar. 2021-03-29 majoritate absoluta
110 Proiect de hotărâre pentru repartizarea spre închiriere a trei locuințe sociale, devenite libere, din fondul locativ aflat în proprietatea Municipiului Oradea în favoarea persoanelor înscrise în Lista de priorități aprobată prin H.C.L. nr. 921 din 2020. 2021-03-29 majoritate absoluta
111 Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a unui imobil cuprinzând spații cu altă destinație decât aceea de locuință, în suprafață utilă de 782,5 mp, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 12. 2021-03-29 majoritate absoluta
112 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 1.835 mp, reprezentând imobilul – teren și construcții – proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 32 – 34. 2021-03-29 majoritate absoluta
113 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață totală de 367 mp - identificat cu nr. cadastral 205483, înscris în CF 205483 - Oradea, respectiv nr. cadastral 205486, înscris în CF 205486 - Oradea, situat în zona străzii Aurel Covaci 2021-03-29 majoritate calificată
125 Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului de preluare în folosință gratuită a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Cuza Vodă nr. 4 A, în vederea desfășurării activității didactice pentru o parte din clasele gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Oradea. 2021-03-30 majoritate calificata

VII. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
89 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea. 2021-03-26 majoritate simpla
114 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea. 2021-03-29 majoritater simplă

VIII. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
122 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației publice, pentru domeniul public al Municipiului Oradea, respectiv în Cetatea Oradea, amplasament din Parcul Șanț Est, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41 complet.pct. 122.pdf 2021-03-29 majoritate absoluta
123 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul Oraşului Oradea - Complex Culturala spaţiilor din Cetatea Oradea, corp G și H situat în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41. 2021-03-29 majoritate absoluta
124 Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea, Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural, Univeristatea Oradea – prin Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură şi Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor pentru punerea în valoare a patrimoniului arhitectural din Oradea 2021-03-29 majoritate absoluta

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
30 Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998. 2021-03-24
65 Raportul de activitate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea pe anul 2020. 2021-03-25
86 Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatărilor Curții de Conturi legate de UAT Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2019 la nivelul județului Bihor. pct. 86 anexa.pdf 2021-03-26
96 Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a H.C.L. pe anul 2020. 2021-03-26

Fișiere - Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 31.03.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator