Trimite unui prieten

Au fost aprobate listele pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți

Joi , 27 Ianuarie 2022, 16:30

Exportă PDF - Au fost aprobate listele pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți Tipărește pagina - Au fost aprobate listele pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți Trimite unui prieten - Au fost aprobate listele pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți
Au fost aprobate listele pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți

În baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată și actualizată, respectiv Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, actualizată, prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 761/30.09.2021, modificată ulterior prin H.C.L. nr. 972/26.11.2021 s-a aprobat organizarea în perioada 01.11.2021 - 31.12.2021 a unei sesiuni de depunere a cererilor, însoțite de actele doveditoare, pentru solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, în vederea stabilirii listei de priorități. Lista poate fi consultată conform Anexei nr. 2 atașate.

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor, având componența stabilită prin H.C.L. nr. 761 din 30.09.2021 şi Dispoziţia Primarului municipiului Oradea nr. 2185 din 18.11.2021, a analizat un număr de 21 de dosare, soluţionate astfel: din totalul de 21 de dosare, 2 dosare au fost respinse, motivat de faptul că nu s-au încadrat în criteriile stabilite prin H.C.L. nr. 862/2019, restul dosarelor fiind punctate conform tabelelor anexate.

Menționăm faptul că, în termen de 7 zile calendaristice de la data afişării prezentului anunţ la avizierul institutiei şi pe site-ul: www.oradea.ro, respectiv în perioada 28 ianuarie - 03 februarie inclusiv, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestație. Contestațiile se depun la ghișeele 1 și 2 din Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă) - Primăria municipiului Oradea.

După soluționarea contestațiilor, lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând ca după aceasta dată să fie afișată la avizierul instituției şi pe site-ul: www.oradea.ro. 

 

 

Fișiere - Au fost aprobate listele pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator