Trimite unui prieten

Direcția Patrimoniu Imobiliar intenționează să preia administrarea Sinagogii Ortodoxe de pe strada Primăriei

Joi , 28 Iulie 2016, 12:54

Exportă PDF - Direcția Patrimoniu Imobiliar intenționează să preia administrarea Sinagogii Ortodoxe de pe strada Primăriei Tipărește pagina - Direcția Patrimoniu Imobiliar intenționează să preia administrarea Sinagogii Ortodoxe de pe strada Primăriei Trimite unui prieten - Direcția Patrimoniu Imobiliar intenționează să preia administrarea Sinagogii Ortodoxe de pe strada Primăriei
Direcția Patrimoniu Imobiliar intenționează să preia administrarea Sinagogii Ortodoxe de pe strada Primăriei

În cadrul ședinței de Consiliu Local de azi, 28 iulie, Direcția Patrimoniu Imobiliar a propus consilierilor locali preluarea în administrare a imobilului Sinagoga Ortodoxă "Hinech Neorim", situat în Oradea, str. Primăriei nr. 25.

Această sinagogă este proprietatea Comunității Evreilor din Oradea, iar Comunitatea Evreilor a anunțat Primăria Oradea în luna iulie despre faptul că au denunțat contractul de administrare încheiat în anul 2010 între Federația Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor Oradea și Muzeul Țării Crișurilor, având ca obiect administrarea imobilului - Sinagoga Ortodoxă "Hinech Neorim". Tot în această adresă, comunitatea a solicitat administrației locale să efectueze demersurile legale în vederea preluării în admininistrare a Sinagogii Ortodoxe "Hinech Neorim".

Municipiul Oradea are interesul de a accesa fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și reconversia funcțională a imobilului Sinagoga Ortodoxă "Hinech Neorim", în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și transformarea acestuia în Muzeu al comunității evreiești și alte activități muzeale și ținând cont de faptul că prin demararea procesului de restaurare a imobilului Sinagoga Ortodoxă "Hinech Neorim".

Proiectul de amenajare a unui Muzeu de istorie a evreilor din Oradea şi Bihor în incinta sinagogii ortodoxe de pe strada Primăriei a fost realizat în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Oradea şi Muzeul Ţării Crişurilor. Ambasada SUA a alocat pentru acest prim proiect suma de 129.000 de dolari.

Astfel, au fost executate lucrările prevăzute iniţial de consolidare şi reabilitare sinagogii: asigurarea stabilităţii structurale, rigidizarea şi conservarea elementelor de şarpantă, înlocuirea învelitorii din tablă zincată şi ţigle, refacerea tencuielilor exterioare şi a elementelor decorative ale acesteia etc.

Luând în considerare faptul că finanţarea nu a fost suficientă pentru complexitatea lucrărilor de renovare, prin continuarea procesului de restaurare a imobilului Sinagoga Ortodoxă "Hinech Neorim", se urmăreşte readucerea în atenţia şi conştiinţa publică a valorilor de patrimoniu pe care le deţine oraşul Oradea. De asemenea, prin funcţiunea nou alocată se doreşte introducerea monumentului în circuitul turistic, precum şi valorificarea din punct de vedere cultural a unui obiectiv de arhitectură reprezentativ pentru oraş.

Noua funcţiune propusă pentru Sinagoga Ortodoxă Hinech Neorim este aceea de transformare a ei în Muzeu al comunității evreiești. Astfel, va asigura nu numai un plus de expunere a lăcaşului în noul său rol, dar va asigura şi gradul de utilizare şi exploatare cotidiană a imobilului, ferindu-l astfel de abandon şi deci de degradare.

De asemenea, prin funcţiunea nou alocată - Muzeu al comunității evreiești și alte activități muzeale - se  doreşte introducerea monumentului în circuitul turistic, precum şi valorificarea din punct de vedere cultural a unui obiectiv de arhitectură reprezentativ pentru oraş.

Astfel, pentru realizarea acestui obiectiv, Direcția Patrimoniu a propus Consiliului Local aprobarea încheierii unui contract de administrare între Comunitatea Evreilor din Oradea și Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar pentru imobilul mai sus menționat, pe o perioadă de 30 de ani, de a accesa fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și reconversia funcțională a  imobilului, urmând ca, după preluarea în administrare, să se ia măsurile legale în vederea clasării imobilului ca monument istoric.

Construcţia Sinagogii Ortodoxe a început în anul 1930, după planurile întocmite de arhitectul Löbl Ferenc încă din 1910. Acesta a fost ultimul templu mozaic ridicat în Oradea. În ciuda dimensiunilor sale mici, sinagoga are farmecul ei. Construită pe un plan rectangular, clădirea este decorată cu patru coloane spiralate, la colţuri. Intrarea centrală este destinată bărbaţilor, fiind încadrată de o parte şi de alta de ferestre ovale. Această sinagogă este unică şi prin faptul că pereţii sunt tip "vapor", având formă de valuri. Conform ritualului iudaic, femeile intră în sinagogă prin lateral. Sinagoga are 450 de locuri, din care 300 pentru bărbaţi, în naos, şi 150 pentru femei, în balcoanele laterale şi în cel central.

 

 

Galeria foto - Direcția Patrimoniu Imobiliar intenționează să preia administrarea Sinagogii Ortodoxe de pe strada Primăriei

Ziua sustenabilitatii
Refugiati
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator