Trimite unui prieten

Licitație deschisă pentru dotarea școlilor din Oradea cu echipamente IT

Miercuri , 5 Ianuarie 2022, 15:24

Exportă PDF - Licitație deschisă pentru dotarea școlilor din Oradea cu echipamente IT Tipărește pagina - Licitație deschisă pentru dotarea școlilor din Oradea cu echipamente IT Trimite unui prieten - Licitație deschisă pentru dotarea școlilor din Oradea cu echipamente IT
Licitație deschisă pentru dotarea școlilor din Oradea cu echipamente IT

Primăria Oradea anunță deschiderea licitației deschise pentru furnizare echipamente hardware - tablete, în cadrul proiectului „Educație Digitală în Învățământul Preuniversitar din Municipiul Oradea" și furnizare echipamente hardware TIC (laptop-uri, camere web, routere wireless și table interactive) în cadrul proiectului: „Educație Digitală în Învățământ".

Data limită de depunere a ofertelor în SEAP este 07.02.2021, ora 15:00.

Valoarea estimată a proiectului este de 22.227.799,22 lei fără TVA.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e-licitatie.ro, anunț de participare simplificat nr. CN 1038244 din 02.01.2022.

Pentru a putea asigura un proces educațional de calitate în mediul on-line, Primăria Municipiul Oradea propune achiziția echipamentelor și dispozitivelor IT necesare optimizării acestui proces la toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din Oradea.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea condițiilor optime pentru digitalizarea sistemului de învățământ preuniversitar din Oradea, în vederea facilitării accesului echitabil al tuturor elevilor la procesul de învățare din mediul on-line.

Necesitatea acestui proiect derivă din contextul creat de pandemia cu SARS-CoV-2, lipsa dotărilor cu echipamente a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Oradea precum și din nevoia de a asigura accesul tuturor elevilor la educație, de actualitate fiind în acest sens desfășurarea cursurilor preponderent în mediul on-line.

Astfel, Primăria Oradea dorește să răspundă acestor provocări, susținând desfășurarea serviciilor publice educaționale în mediul on-line.

Se are în vedere achiziția și dotarea elevilor înscriși la unitățile școlare de pe raza municipiului Oradea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației (7.094 de tablete şcolare), precum și dotarea sălilor de clasă din școli și a cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice, dotarea a 1.141 de săli de clasă cu un pachet care conține: laptop, tablă interactivă, router wireless și cameră web.

Beneficiarii direcți ai proiectului de educație digitală în învățământul preuniversitar din Oradea sunt:

- 1.896 de cadre didactice;

- 9.225 elevi din ciclul primar;

- 7.398 elevi din ciclul gimnazial;

- 9.877 elevi din ciclul liceal;

- 1.431 elevi din învățământul profesional;

- unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Oradea.

Acest proiect va fi implementat de Primăria Oradea prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și va fi finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,  Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Acţiunea 2.3.3 - , cod SMIS Proiect: 144441.

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator