Trimite unui prieten

S-a aprobat finanțarea proiectului de restaurare a Casei Darvas - La Roche

Luni , 3 Aprilie 2017, 14:31

Exportă PDF - S-a aprobat finanțarea proiectului de restaurare a Casei Darvas - La Roche Tipărește pagina - S-a aprobat finanțarea proiectului de restaurare a Casei Darvas - La Roche Trimite unui prieten - S-a aprobat finanțarea proiectului de restaurare a Casei Darvas - La Roche
S-a aprobat finanțarea proiectului de restaurare a Casei Darvas - La Roche

Proiectul "Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession" a fost aprobat spre finanțare, ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară. Proiectul a obținut un total de 81,50 puncte, fiind cel mai mare punctaj, pe regiunea Nord - Vest, acordat unui proiect în cadrul Axei Prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1., și în același timp primul aprobat spre finanțare în cadrul acestei axe.

Valoarea totală a proiectului aprobat este de 10.547.935 lei, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 9.787.328,75 lei, iar contribuția Municipiului Oradea este în sumă de 760.606,25 lei. Valoarea nerambursabilă reprezintă 98% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 9.987.070,15 lei. 

Proiectul "Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession" a fost depus spre finanțare la sfârșitul lunii august a anului 2016, de către Municipiul Oradea, prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Prezentul proiect vine în întâmpinarea unor nevoi identificate la nivelul municipiului Oradea, legate în principal de nevoia de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și istoric, în contextul promovării valorificării turistice și a nevoilor de servicii publice conexe necesare vieţii moderne. 

O bijuterie în stil Secession

Casa Darvas - La Roche face parte din Ansamblul Urban - Centru Istoric Oradea, fiind clasificată ca "MONUMENT ISTORIC" datând din anii 1909-1910 și se regăseşte în Lista Monumentelor Istorice 2015 - Judeţul Bihor, la poziția 258, cod LMI-BH-II-m-B-01090, fiind o adevărată bijuterie arhitectonică în stil Secession. Accesul la obiectivul de patrimoniu se poate face de pe strada Iosif Vulcan nr. 11, ceea ce oferă accesibilitate directă prin căi de comunicații locale, fiind la o distanță de aproximativ 1 km de drumul național DN 19 și drumul european E79.

Acest obiectiv de patrimoniu este unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură din Oradea, fiind o creație reprezentativă a fraților László şi József Vágó, constituind o capodoperă constructivă a orașului prin modernitatea ei excepțională, conferită de valențele avangardiste ale compoziției spațiale, ale purismului volumetriei și ale rafinamentului decorației.

Obiectivul general al proiectului vizează restaurarea Casei Darvas - La Roche, monument istoric de importanţă locală, în vederea valorificării patrimoniului cultural în stil Secession și a identității culturale pentru impulsionarea dezvoltării turistice a Municipiului Oradea.

Pentru atingerea acestui obiectiv a fost stabilit un set de obiective specifice clare, realiste, cuantificabile şi realizabile în perioada de implementare a proiectului, după cum urmează:

a)   Conservarea și restaurarea Casei Darvas - La Roche, având o suprafață desfășurată de 1701 mp și o suprafață construită la sol de 566 mp;

b)  Crearea funcțiunii muzeale a Casei Darvas - La Roche;

c)   Realizarea digitizării obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas - La Roche, aflat în circuitul internațional Art Nouveau European Route;

d)  Realizarea unei campanii de promovare a obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas - La Roche pe perioada de implementare a proiectului, în vederea creșterii numărului de vizitatori cu 66,67%;

e)   Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități în cadrul obiectivului de patrimoniu prin montarea unui lift care să permită accesul acestora;

f)   Atingerea unui număr anual de 5000 de turişti care vizitează Casa Darvas - La Roche, ca urmare a restaurării, pentru valorificarea acesteia din punct de vedere al potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională;

g)   Înființarea unui centru cultural care să aibă ca rezultat dezvoltarea vieții sociale prin încurajarea schimburilor culturale, turistice și de tineret.

Practic, proiectul aprobat spre finanțare presupune restaurarea Casei Darvas La Roche, în vederea valorificării patrimoniului cultural secession, dar și realizarea unor funcțiuni muzeistice și culturale.

Funcțiunile muzeistice vor consta din refacerea parterului și etajului conform concepției inițiale de locuire, cu modificări minime impuse de noile funcțiuni.

Spațiile de la parter și etaj vor avea funcțiunea de spații de expoziții temporare și spații de expunere permanente.

Spațiile de la demisol vor avea funcțiunile de ateliere de creație, spațiu multifuncțional, teatru experimental, activități educaționale de tip ateliere de creație (atelier de pictură, vitralii, ceramică, laboratoare de creație artistică pentru copii, workshop pentru copii), activități culturale: sală de teatru studio, proiecții, săli de expoziții, dans.

Lucrările de reabilitare a spațiilor exterioare și interioare constau în lucrări de reparații și  de restaurări: desfacerea și refacerea tencuielilor și placajelor exterioare, repararea șarpantei, rezugrăvirea fațadelor cu tencuieli, restaurarea butonilor din eozin existenţi și completarea celor dispăruţi, refacerea vitraliilor dispărute, refacerea havuzului din mijlocul serei, restaurarea și completarea pardoselilor decorative, restaurarea elementelor decorative din mozaic de sticlă și ceramică, restaurarea elementelor de ceramică colorată ale coamei acoperișului, refacerea porții de acces, refacerea decorațiilor originale ale fațadei, refacerea în forma originală a gardului decorativ, amenajarea curții conform concepției inițiale.

 

 

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator