Trimite unui prieten

Depunerea proiectelor pentru finanţări nerambursabile

Luni , 13 Februarie 2012, 13:01

Exportă PDF - Depunerea proiectelor pentru finanţări nerambursabile Tipărește pagina - Depunerea proiectelor pentru finanţări nerambursabile Trimite unui prieten - Depunerea proiectelor pentru finanţări nerambursabile
Depunerea proiectelor pentru finanţări nerambursabile

Începând din 15.02.2012, Primăria municipiului Oradea organizează sesiunea de selecţie de proiecte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Oradea. Această sesiune de selecţie se organizează în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al municipiului Oradea este reglementată de "Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local", care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oradea www.oradea.ro , la secţiunea "Informaţii de interes public - alte informaţii de interes public - finanţări nerambursabile". Depunerea dosarelor se va face la Serviciul de Relaţii cu Publicul - Ghişeu Unic (în piramidă).
Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Oradea este 15.03.2012.
Informaţii suplimentare legate de procedura de depunere/selecţie de proiecte pot fi obţinute la sediul Primăriei, Piaţa Unirii nr. 1, etaj 1, cam. 123 sau la telefon 0259/408.888, persoana de contact - consilier Gherdan Daciana.