Trimite unui prieten

BIROUL PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

Exportă PDF - BIROUL PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE LA EVENIMENTE Tipărește pagina - BIROUL PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE LA EVENIMENTE Trimite unui prieten - BIROUL PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

 

 

ȘEF BIROU : VLAD MARIȘ

 

În subordinea acestui birou se află următoarele compartimente:

 

 1. Compartimentul Cerșetorie, având următoarele atribuții:

 

a)      Menţin ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea, aprobat în condiţiile legii;

b)      Menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Oradea sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică;

c)      Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie publică şi în zona lor de dispunere;

d)      Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

e)      Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

f)       Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii deosebite (alertă/urgenţă);

g)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

h)      Însoţesc, la solicitare, personalul din cadrul Primăriei municipiului Oradea, precum și personalul din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

i)        Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

j)        Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru faptele constatate pe raza municipiului Oradea;

k)      Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l)        Acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

m)     Acordă, pe teritoriul municipiului Oradea, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;

n)      În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei municipiului Oradea, pe bază de proces-verbal conform prevederilor legale în vigoare, în vederea continuării cercetărilor;

o)       Conduc la sediul Direcției Poliţiei Locale sau Poliţiei municipiului Oradea persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

p)      Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Oradea, legate de problemele specifice compartimentului;

q)      Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege;

r)       Aplică legislaţia şi actele administrative emise de către autorităţile locale;

s)       Asigură ordinea şi siguranţa publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică, previne şi combate încalcarea normelor legale privind comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea;

t)        Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurator, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea sau dispoziţii ale Primarului;

u)      Participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice şi sportive, organizate la nivel local;

v)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu;

w)    Sesizează orice neregulă în domeniul ordinii şi liniştii publice, în cazul în care este depăşit de situaţia creată;

x)      Întocmeşte, în conformitate cu prevederile art. 61 Cod de Procedură Penală, procesul-verbal de constatare a infracţiunilor, atunci când situaţia o impune şi îl înaintează de îndată organelor abilitate.

y)      Comunică în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

z)      Sprijină Poliţia municipiului Oradea în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

aa)   Acţionează împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

bb)  Intervine împreună cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

cc)   Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

dd)   Intervine împreună cu organele abilitate (Direcția Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor) la solicitarea cetăţenilor pentru  rezolvarea unor cazuri sociale;

ee)   Colaborează cu Direcţia Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi RER VEST SA pentru demolarea construcţiilor improvizate de către persoanele fără adăpost;

ff)     Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către Şeful Poliţiei Locale sau de către înlocuitorul legal al acestuia, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

gg)    Iau măsuri în ceea ce priveşte, sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu sau în parcările publice, după caz, conform prevederilor regulamentelor adoptate de către Consiliul Local Oradea;

hh)  Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

ii)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

jj)      Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în  legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

kk)   Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

ll)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

 

Din cadrul Compartimentului Cerșetorie fac parte următorii polițiști locali:

POPOVICIU COSMIN NICOLAE           

GORGAN VASILE

ȚIRBAN VIOREL MARIN

BREB CLAUDIU

MIHALCA VIOREL

IANCEU BOGDAN VALENTIN

 

 

2.      Compartimentul Fluidizare Trafic, cu următoarele atribuții:

 

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

 l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Oradea;

 m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

n) ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe raza municipiului Oradea în conformitate cu prevederile in vigoare;

o) execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei Poliției Locale referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege;

 p) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Oradea, legate de problemele specifice compartimentului;

q) Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, la sesizările conducerii direcției;

s) îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale;

t) asigură respectarea normelor rutiere privind oprirea, staţionarea şi accesul în zona pietonală.

 

Din cadrul Compartimentului Fluidizare Trafic, fac parte următorii polițiști locali:

 

BRATOSIN MARIUS ADRIAN

COHUȚ EUGEN DANIEL

VERE NICOLAE DUMITRU

DEMETER IONUȚ FLONEL

 

 

3.      Compartiment  Patrulă Zone Pietonale, cu următoarele atribuții:

 

a.       Patrulează pedestru în zonele pietonale centrale ale municipiului Oradea, în vederea descurajării faptelor contravențioanel și asigurării unui climat de ordine și liniște publică;

 1. Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
 2. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 6. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 7. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 9. Participă, alături de Poliţia muncipiului Oradea, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 10. Acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 11. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 12. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 13. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 14. Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 15. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 16. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 17. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 18. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 19. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 20. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
 21. Organizează, coordonează şi răspunde de executarea măsurilor de dirijare şi îndrumare a traficului rutier şi pietonal în cazul executării unor lucrări pe suprafaţa carosabilă în scopul desfăşurării fluente şi în siguranţă a traficului rutier;
 22. Aplică prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
 23. Ia primele măsuri când se sesizează de comiterea unui accident de circulaţie cu victime şi sesizează poliţia competentă;
 24. Desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul de activitate;                              
 25. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, la sesizările conducerii direcției,  în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 26. Execută orice alte sarcini de serviciu, activităţi  sau misiuni dispuse, prin decizie sau rezoluţie de către Şeful Poliţiei Locale, adjunctul Șefului Poliției Locale sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita competenţelor legale de solutionare;
 27. Iau măsuri în ceea ce priveşte sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu sau parcările publice, după caz, pieţe sau în alte cazuri stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Local;
 28. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;
 29. Întocmeşte, în conformitate cu prevederile art. 61 Cod de Procedură Penală, procesul-verbal de constatare a infracţiunilor, atunci când situaţia o impune, şi îl înaintează de îndată organelor abilitate.

 

***MOMENTAN, PENTRU COMPARTIMENTUL PATRULĂ ZONE PIETONALE EXISTĂ UN CONCURS ÎN DERULARE, PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE POLIȚIST LOCAL.***

 

 

 

Fișiere - BIROUL PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

Nu există fișiere!