Trimite unui prieten

Cabinetul Primarului

Exportă PDF - Cabinetul Primarului Tipărește pagina - Cabinetul Primarului Trimite unui prieten - Cabinetul Primarului

ART. 66 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală

 
(1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la oraşe şi municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii reşedinţă de judeţ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.
 
Componenţă:

 

ANCA DEAC
 
GYULA ZATYKÓ
 
GEORGE CORNELIU TĂTAR 
CĂLIN CORPAȘ 

 

 

 
Contact:
0259/437-000, int. 123
Etaj I, camerele 101, 102

 

Fișiere - Cabinetul Primarului

Nu există fișiere!