Trimite unui prieten

Cladiri

Exportă PDF - Cladiri Tipărește pagina - Cladiri Trimite unui prieten - Cladiri

LUAREA IN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR

 

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat 2016 -  Anexă la ITL - 001

2. ACT DE DOBÂNDIRE:
a. Transfer de proprietate:

 • Contract de vânzare-cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Certificat de moştenitor;

 • Act de donaţie;

 • Act de partaj;

 • Contracte de fiducie;

 • Contract de dare în plată;

 • Dispoziţie de retrocedare;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărâre judecătorească;

 • Contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului

b. Clădiri nou construite

 • Autorizaţie de construire +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;

 • Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie) și lucrarea topografică/cadastrală.

c. Clădiri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţă

 • Contract de concesiune;

 • Contract de închiriere;

 • Contract de comodat;

 • Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare sau folosinţă + protocol/proces verbal de predare-primire

3. SCHIŢA CONSTRUCŢIE (case) /MEMORIU TEHNIC (case noi): pe toate nivelurile, cu dimensiunile exterioare
4. CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: pentru cladiri cu contract V/C sau PV receptie
5. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit
6. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul  (în original)

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR

 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ: formulat tipizat

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE

In cazul :

a. Transfer de proprietate

 • Contract de vânzare-cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Certificat de moştenitor;

 • Act de donaţie;

 • Act de partaj;

 • Contracte de fiducie;

 • Contract de dare în plată;

 • Dispoziţie de retrocedare;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărâre judecătorească

b. Demolare

 • Autorizaţie de demolare +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desființare;

 • Declaraţie notarială (pentru cele autodemolate sau demolate fără autorizaţie)

3. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

 

INREGISTRAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE

 

Înregistrarea rapoartelor de evaluare (în cazul clădirilor nerezidențiale/mixte pentru care nu există o valoare de achiziție/construcție în ultimii 5 ani)

1. DECLARAŢIE FISCALĂ (rectificativă): formular tipizat 2016-ITL-001

2. RAPORT DE EVALUARE: întocmit de un evaluator autorizat


3. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE: cu privire la utilizarea rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul)


4. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

 

5. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

 

 

 Lista cu evaluatorii autorizaţi care și-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea de evaluări de proprietăţi aflate în orice judeţ al ţării poate fi consultată aici.

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere - Cladiri