Trimite unui prieten

Compartimentul Audit Public Intern

Exportă PDF - Compartimentul Audit Public Intern Tipărește pagina - Compartimentul Audit Public Intern Trimite unui prieten - Compartimentul Audit Public Intern

Atribuţiile Compartimentului Audit Public Intern:

 • elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
 • elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • în cazul identificarii unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 • verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

Componenţă:


Nume Prenume

Funcţie

Adresă mail

Telefon

Interior

Ardelean Simona -Aurelia

Auditor

simona.ardelean@oradea.ro

0733/555843

0259/437000

 

151

Lupuţ Lavinia-Adriana

Auditor

lavinialuput@yahoo.com

0259/437000

151

 

Contact:

Etajul I, camera 103

Fișiere - Compartimentul Audit Public Intern

2014-09-12