Trimite unui prieten

COMPARTIMENTUL DISPECERAT

Exportă PDF - COMPARTIMENTUL DISPECERAT Tipărește pagina - COMPARTIMENTUL DISPECERAT Trimite unui prieten - COMPARTIMENTUL DISPECERAT

 

Atribuții:

 

a.    Asigură preluarea sesizărilor cetăţenilor referitoare la încălcarea normelor de conduită civică în Municipiul Oradea, a sesizărilor referitoare la încălcarea normelor privind curăţenia localităţilor, comerţ stradal, nerespectarea regulilor de parcare, etc. şi transmiterea acestora în vederea rezolvării, de către poliţiştii locali din raza de competenţă;

b.    Asigură preluarea sesizărilor referitoare la neregulile constatate cu privire la serviciile de utilităţi publice: salubrizare, alimentare cu apă, canalizare, iluminat stradal, etc. şi transmiterea acestora în vederea rezolvării instituţiilor cu competenţe în acest domeniu;

c.    Preia sesizările cetăţenilor sau venite de la instituţii publice şi direcţionează patrulele Poliţiei Locale Oradea în vederea rezolvării şi urmăreşte modul de rezolvare al acestora;

d.      Asigură preluarea sesizărilor primite din partea cetățenilor pe toate căile de comunicare: telefonic, Oradea City Report, de la conducere, de la colegi, etc.;

e.       Execută dispozițiile conducerii Direcție Poliției Loocale Oradea, în vederea coordonării eficiente a patrulelor din teren şi a soluţionării sarcinilor de serviciu;

f.       Asigură identificarea persoanelor şi autovehiculelor din municipiul Oradea în bazele de date disponibile, conform atribuţiilor de serviciu;

g.        Informează persoana care a făcut sesizarea despre măsurile luate;

h.       Direcţionarea cetăţeanului către o altă instituţie, care are competenţe în ceea ce priveşte aspectele sesizate, în cazul în care sesizarea primită se referă la aspecte care exced atribuţiilor Direcției Poliţia Locală Oradea;

i.        Informează de îndată Şeful Poliţiei Locale sau înlocuitorul legal al acestuia, cât și persoana care asigură continuitatea conducerii, despre evenimentele intervenite în situaţia operativă;

j.        Alertează personalul Poliției Locale din dispoziția conducerii Poliției Locale Oradea, în cazul unor situații sau evenimente deosebite;

k.      Asigură colaborarea şi schimbul de date cu toate instituţiile publice responsabile în domeniul ordinii publice;

l.        Din dispoziția Şefului Poliţiei Locale sau, după caz, din dispoziția dată de adjunctul Șefului Poliției Locale,  coordonează activitatea operativă a patrulelor şi echipajelor din teren.

 

 

Fișiere - COMPARTIMENTUL DISPECERAT

Nu există fișiere!