Trimite unui prieten

Compartimentul Management Spitale

Exportă PDF - Compartimentul Management Spitale Tipărește pagina - Compartimentul Management Spitale Trimite unui prieten - Compartimentul Management Spitale

 

 

Atribuţiile Compartimentului Management Spitale: 

 

 • asigura derularea procedurilor privind infiintarea si functionarea consiliilor de administratie la nivelul unitatilor sanitare;

 • asigura derularea procedurilor privind numirea si revocarea din functie a managerilor si managerilor interimari;

 • indeplineste formalitatile necesare privind asigurarea conducerii interimare pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor;

 • îndeplineşte formalităţile necesare pentru incheierea si derularea contractelor de management, conform prevederilor legale în vigoare;

 • asigura evaluarea indicatorilor de performanta privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi aflate în domeniul său de competenţă, cuprinsi in contractele de management;

 • participă la identificarea căilor de îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă specifici, împreună cu managerii unităţilor sanitare ;

 • propune măsuri de redresare a activităţii medicale şi financiar - bugetare, acolo unde este cazul, cu strategii concrete pentru atingerea obiectivului de eficienţă maximă a managementului spitalicesc;

 • asigura activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenta medicalã din unităţile sanitare din domeniul său de competenta;

 • participa la controlul de fond al unităţilor sanitare;

 • propune spre aprobare statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrare în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

 • propune spre aprobare modificarea statelor de funcţii aprobate la propunerile managerului unitatii;

 • propune spre aprobare organigrama şi modificarea acesteia;

 • înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea acestora.

 • asigura organizarea bazei de date privind informatiile legate de activitatea spitalelor ,in vederea fundamentarii deciziilor de politica sanitara,conform normrlor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor sanitare publice aflate în administrare şi urmăreşte integrarea acestora în programele de dezvoltare socio - economică la nivelul comunităţilor locale;

 • asigură întocmirea rapoartelor de sinteză privind activitatea unitatilor sanitare cu paturi si activitatea compartimentului la solicitarea altor structuri din cadrul institutiei;

 • participă la identificarea căilor de îmbunătăţire a indicatorilor de performanţă specifici, împreună cu managerii unităţilor sanitare aflate în subordine;

 

Componenţă: 

 

 

 

 

.

 

Contact:  

0259/437-000, 0259/436361, int. 283

Etajul I, camera 121