Trimite unui prieten

Mijloace de transport

Exportă PDF - Mijloace de transport Tipărește pagina - Mijloace de transport Trimite unui prieten - Mijloace de transport

LUAREA IN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat, se depune personal sau de către împuternicit:

2016-ITL-005, pentru autoturisme şi autovehicule cu masa totală maximă sub 12 tone;

2016-ITL-006, pentru autovehicule cu masa totală maximă peste 12 tone;

2016-ITL-007, pentru mijloace de transport pe apă

 

2. ACT DE DOBÂNDIRE

  a. Transfer proprietate:

 • Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054;

 • Contract de vânzare-cumpărare, încheiat anterior datei de 01.01.2016. După această dată, nu este obligatoriu;

 • Factură fiscală;

 • Certificat de moștenitor;

 • Act de donaţie;

 • Act de partaj;

 • Hotărâre judecătorească definitivă și executorie/irevocabilă;

 • Act de adjudecare;

 • Act de dobândire în străinătate

  b. Leasing financiar:

 • Contract de leasing financiar;

 • Contract de novaţie/cesiune;

 • Proces verbal de primire/predare a bunului

3. CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

4. ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit
5. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

6. ALTE DOCUMENTE SPECIFICE :

 1. Fișa de înmatriculare a vehiculului, pentru viza organului fiscal de luare în evidență;

 2. Certificatul de atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire (model 2016-ITL-054) nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);

 3. Actul de identitate/înmatriculare auto eliberat de țara în care s-a achiziționat mijlocul de transport, în lipsa Cărții de identitate emisă de RAR;

 4. Documentul vamal, în cazul mijlocului de transport dobândit în alt stat decât cele membre ale Uniunii Europene;

 5. Adeverinţa emisă de Registrul Auto Român pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone;

 6. Documentul de înregistrare la Autoritatea navală română, în cazul mijloacelor de transport pe apă;

 7. Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator.

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ.

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE - 5 exemplare

a. Transfer de proprietate:

 • Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054;

 • Contract de vânzare-cumpărare, încheiat anterior datei de 01.01.2016. După această dată, nu este obligatoriu;

 • Factura fiscală;

 • Certificat de moştenitor;

 • Act de donaţie;

 • Act de partaj;

 • Hotărâre judecătorească;

 • Act de adjudecare

b. Dezmembrare /Furt /Export:

 • Certificat de distrugere /dezmembrare, inclusiv în cazul realizării în regie proprie ;

 • Declaraţie pe proprie răspundere în lipsa certificatului de distrugere;

 • Adeverinţă privind furtul mijlocului de transport eliberată de Poliția Română;

 • Certificat de radiere pentru export

c. Transcriere leasing financiar:

 • Contract de novaţie/cesiune;

 • Proces verbal de primire/predare a bunului

3. ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit
4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)
5. FIȘA DE ÎNMATRICULARE: pentru viza organului fiscal de scoatere din evidență

 

 

TRANSFER DOSAR FISCAL IN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

1. Cerere transfer auto
2. Cartea de identitate a mijlocului de transport;
3. cartea de identitate a proprietarului cu noul domiciliu

 Termen de declarare - 30 de zile de la data depunerii cererii privind schimbarea adresei de domiciliu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere - Mijloace de transport