Trimite unui prieten

Serviciul Achiziţii Publice

Exportă PDF - Serviciul Achiziţii Publice	Tipărește pagina - Serviciul Achiziţii Publice	Trimite unui prieten - Serviciul Achiziţii Publice

 

Atribuţiile Biroului Achiziţii Publice:

 • (1) Atributiile salariatiilor din cadrul Biroului Achizitii Publice privind organizarea  procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică consta în:

  • intocmirea programului anual al achizitiilor

  • primirea şi analizarea referatelor de necesitate;

  • primirea si analizarea caietelor de sarcini

  • primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari

  • primirea si analizarea temelor de proiectare

  • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;

  • alegerea procedurii de achizitie publica

  • stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;

  • elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date

  • elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare

  • transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)

  • transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;

  • elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare si numirea

  • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

  • participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;

  • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;

  • primirea ofertelor;

  • participa la deschiderea ofertelor;

  • redactarea proceselor verbale şi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziţii publice;

  • participarea la şedinţele Comisiei de

  • verificarea propunerilor tehnice si financiare;

  • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile

  • primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;

  • elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică

  • intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;

  • stabilirea si organizarea sedintelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice;

  • participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

 • (2) Biroul Achizitii Publice din mai are urmatoarele atributii:

  • preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de receptie partiala si finala

  • intocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedura in baza proceselor verbale partiale sau finale.

 • (3) Alte atributii

Componenţă:

 

Nume PrenumeFunctieAdresa mailTelefonInterior
Nastea Mihaela
Sef Serviciul Achizitii Publicemihaela.nastea@oradea.ro
0259.408.803208
Negrau Andreea
Consilier Achizitii Publiceandreea.negrau@oradea.ro0259.408.803203
Horge OlimpiaConsilier Achizitii Publicehorge.olimpia@oradea.ro0259.408.803203
Nicoara JulietaConsilier Achizitii Publicejulieta.nicoara@oradea.ro0259.408.803203

 

 

Etajul I, camera 105

Etajul I, camera 106

Etajul I, camera 107

 

Fișiere - Serviciul Achiziţii Publice

Nu există fișiere!