Trimite unui prieten

Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic)

Exportă PDF - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic) Tipărește pagina - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic) Trimite unui prieten - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic)

 

 

Principalele atribuții ale Serviciului Relații cu Publicul

 • oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei şi consiliului local;
 • oferă informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine documente (certficate, autorizaţii, avize, adeverinţe), care intră în sfera de competenţă a consiliului local şi primăriei;
 • asigură și oferă cetățenilor formularele tipizate;
 • desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi urmărire a rezolvării petiţiilor cf. O.G. 27/2002 aprobată prin Legea 233/2002;
 • verifică, înregistrează și predă direcțiilor și serviciilor de specialitate cererile și documentele depuse de cetățeni;
 • eliberează număr de înregistrare la cererile depuse la ghișeu/poștă la solicitarea expresă
 • asigură circuitul documentelor în instituţie, realizând evidenţa acestora pe baza opisurilor de predare-primire;
 • urmărește soluționarea și redactarea în termenul legal a răspunsului;
 • oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul în care se află soluționarea unui act, a unui dosar depus la primărie;
 • eliberează cetățenilor, sub semnatură, toate documentațiile, actele, autorizațiile, ce au fost rezolvate de serviciile de specialitate;
 • expediază corespondenţa prin poştă şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere;
 • redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa ce nu intră în sfera de competenţă a instituţiei;
 • clasează corespondența anonimă sau cea în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului;
 • asigură preluarea și înregistrarea e-mail-urilor trimise pe adresa oficială a Primăriei Municipiului Oradea primarie@oradea.ro și primar@oradea.ro;
 • înregistrează petiţiile sosite on-line pe site-ulwww.oradea.ro/epetitiiși orc.ro
 • înregistrează acte procedurale conform Legii nr.134/2010;
 • preia corespondența de la curieri și poșta secretă;
 • organizează și asigură efectuarea multiplicării actelor solicitate de cetățeni; încasează contravaloarea copiilor efectuate; emite bon fiscal și depune suma încasată la caseria Direcției Economice la sfârșitul programului de lucru, din ziua respectivă;
 • organizează și conduce întreaga activitate privind audiențele la primar, viceprimari și secretarul general;
 • asigură accesul direct la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001 :
 • oferă verbal informaţii de interes public;
 • preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public;
 • preia şi înregistrează reclamaţiile administrative;
 • emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;
 • redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor;
 • întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;
 • întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
 • realizează arhivarea documentelor la nivel de instituţie, conform Legii 16/1996 a Arhivelor Naţionale;
 • colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
 • urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi metodele de lucru;
 • întocmește rapoarte și situații conform legislației în vigoare;
 • respectă normele PSI şi de protecţie a muncii.

 

Componenţă:

Nr.

crt

Nume prenume angajat

Funcție

Adresă email

Telefon

Interior

1.

Bogdan Dana Monica

consilier

relatiipublice@oradea.ro

0259409405

246

2.

Bran Marius Ioan

referent

relatiipublice@oradea.ro

0259408832

125

3.

Chiru Alina Simona

consilier

relatiipublice@oradea.ro

0259408899

238

4.

Crăciun Crina Mariana

consilier

relatiipublice@oradea.ro

0259408882

174

5.

Demian Marioara

șef serviciu

relatiipublice@oradea.ro

0259409450

230

6.

Dobos Erzsebet

consilier

relatiipublice@oradea.ro

0259408897

243

7.

Hanza Ana Cristina

consilier

relatiipublice@oradea.ro

0259408882

174

8.

Herpuț Daniela Mariana

referent

relatiipublice@oradea.ro

0259409421

144

9.

Manea Gabriel

consilier

relatiipublice@oradea.ro

0259409457

263

10.

Moga Victoria Mihaela

consilier

relatiipublice@oradea.ro

0259408899

238

11.

Sabău Laura

referent

relatiipublice@oradea.ro

0259409421

144

12.

Stretea Andrei

referent

relatiipublice@oradea.ro

0259408832

125Contact:

Parter,PIRAMIDA
relatiipublice@oradea.ro


Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi

 08.00 - 18.00

Vineri

 08.00 - 15.30

 

Fișiere - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic)

Nu există fișiere!