Trimite unui prieten

Terenuri

Exportă PDF - Terenuri Tipărește pagina - Terenuri Trimite unui prieten - Terenuri

LUAREA IN EVIDENȚĂ A TERENURILOR

 

Declaraţia fiscală se înregistrează la Registru Agricol, pentru incadrarea în zona fiscală și categoria de folosință a terenului

 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat   Anexă la ITL003
2. ACT DE DOBÂNDIRE

  a. Transfer de proprietate:

 • Contract de vânzare-cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Certificat de moştenitor;

 • Act de donaţie;

 • Act de partaj;

 • Contract de fiducie;

 • Contract de dare în plată;

 • Dispoziţie de retrocedare;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărâre judecătorească;

 • Act comasare-parcelare

  b. Leasing financiar:

 • Contract de leasing financiar

 • Proces verbal de primire/predare a bunului

  c. Terenuri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţă:

 • Contract de concesiune;

 • Contract de închirie;

 • Contract de comodat;

 • Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare/ folosinţă + protocol/proces verbal de predare-primire

3. COPIE ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit
4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR

 

 Declaraţia fiscală se înregistrează la Registru Agricol, pentru incadrarea în zona fiscală și categoria de folosință a terenului

 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ: formulat tipizat

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEȚE:

  a. Transfer de proprietate

 • Contract de vânzare-cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Certificat de moştenitor;

 • Act de donaţie;

 • Act de partaj;

 • Contracte de fiducie;

 • Contract de dare în plată;

 • Dispoziţie de retrocedare;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărâre judecătorească

  b. Modificări de suprafeţe/lucrări cadastrale

 • Act de parcelare;

 • Act de dezlipire;

 • Act de dezmembrare;

 • Extras carte funciară;

 • Lucrare cadastrală;

 • Documentație schimbare categorie de folosinţă;

 • Adresa Urbanism privind modificare extravilan în intravilan conform HCL

3. ACT IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

 

 

 

 

Fișiere - Terenuri

Nu există fișiere!