Trimite unui prieten

Termene de plata

Exportă PDF - Termene de plata Tipărește pagina - Termene de plata Trimite unui prieten - Termene de plata

 

 

 

Tip contribuabil

Denumire

Număr termene de plată

Scadentă termen 1

Scadentă termen 2

Pers.Fizice

Impozit clădiri

2

31.mar

30.sep

Impozit mijloace de transport

2

31.mar

30.sep

Impozit şi taxă teren

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (firmă)

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (panouri)

2

31.mar

30.sep

Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t

2

31.mar

30.sep

Taxă vehicule lente

1

31.mar

 

Pers.Juridice

Impozit clădiri

2

31.mar

30.sep

Impozit mijloace de transport

2

31.mar

30.sep

Impozit teren

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (firmă)

2

31.mar

30.sep

Taxă afişaj (panouri)

2

31.mar

30.sep

Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t

2

31.mar

30.sep

Taxă vehicule lente

1

31.mar

 

Taxa viza autorizatie

1

31.mar

 

 

 Impozitul datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

 

 Impozitul este datorat pentru intregul an fiscal de persoana fizica care are in proprietate bunul impozabil la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 

 Neachitarea la termen a obligaţiilor implică calculul de majorări. „Nivelul majorării de intarziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate in termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi pană la data stingerii sumei datorate inclusiv."

 

 

 

Fișiere - Termene de plata

Nu există fișiere!