Trimite unui prieten

Compensări/Restituiri

Luni , 7 Octombrie 2019, 11:02

Exportă PDF - Compensări/Restituiri Tipărește pagina - Compensări/Restituiri Trimite unui prieten - Compensări/Restituiri

COMPENSAREA

 

Acte necesare:

 • Cerere compensare - Descarca formular ITL058/2016

 • Copie BI/CI;

 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local;

 • Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul);

 • Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului fiscal (acolo unde este cazul).

 

RESTITUIREA

 

Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată în plus.

În situaţia în care s-a făcut o plată în plus, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective. În cazul în care contribuabilul înregistrează obligaţii restante, restituirea se efectuează numai după efectuarea compensării.

 

Acte necesare:

 • Cerere restituire - Descarca formular ITL059/2016

 • Copie BI/CI

 • Dovadă plată

Restituirea taxei judiciare de timbru

 • CERERE de restituire a taxei judiciare de timbru ITL 059 - 2016 ,in care se specifică toate datele de identificare ale solicitantului, modalitatea de plată, contul IBAN şi banca

 • Hotărarea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a soluţionat cererea de restituire a taxei de timbru;

 • Documentul de plată al taxei judiciare de timbru ÎN ORIGINAL(chitanţă /ordin de plată)

 • COPIA ACTULUI DE IDENTITATE

Termen de efectuare a restituirilor

 

În cazul restituirii prin virament bancar în contul dumneavoastra - 5 zile

În cazul restituirii prin caseria instituției, în numerar - 45 zile

 

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator